31. januára 2022

73% reproduktorov nespĺňalo požiadavky

V záujme zistenia aktuálnej situácie na trhu v sortimentnej skupine bezdrôtových reproduktorov, vykonala Slovenská obchodná inšpekcia („SOI“) v mesiaci október 2021 kontrolnú akciu či vlastnosti, ktoré deklarujú výrobcovia bezdrôtových reproduktorov, naozaj zodpovedajú skutočnosti. Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť aktuálny stav dodržiavania technických požiadaviek v sortimentnej skupine bezdrôtových reproduktorov. Z celkového počtu 11 druhov odobratých bezdrôtových reproduktorov vyhoveli stanoveným požiadavkám …

73% reproduktorov nespĺňalo požiadavky Čítajte viac »