ukončenie živnosti

22. septembra 2019

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať

Dlžníci, ktorí majú problém uhradiť svoj dlh voči Sociálnej poisťovni jednorazovo, si ho môžu vyrovnať aj postupne, formou splátok. V takom prípade by mali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne požiadať o splátkový kalendár formou písomnej žiadosti. Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm až na obdobie 24 mesiacov Splácanie dlhu je tak rozložené na dlhšie časové …

Sociálna poisťovňa: O splátkový kalendár môže žiadať aj živnostník, ktorý prestal podnikať Čítajte viac »

15. novembra 2018

Ukončenie alebo prerušenie živnosti – čo všetko musí urobiť živnostník?

Ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou a svoju podnikateľskú činnosť ste pozastavili, máte povinnosť oznámiť túto skutočnosť (prerušenie poistenia) príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej ste registrovaný – spravidla ide o pobočku v mieste vášho trvalého bydliska. Prerušenie poistenia oznamujete prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, a to do 30 dní. Ako dôvod prerušenia uvediete kód …

Ukončenie alebo prerušenie živnosti – čo všetko musí urobiť živnostník? Čítajte viac »

13. júla 2018

Miroslav Gandžala: Zrušenie živnosti, ukončenie podnikania. Viete aké máte povinnosti?

Hoci už nepodnikáte, neminie vás povinnosť podať daňové priznanie. A požiadať o zrušenie registrácie. Viete aké povinnosti si musí splniť živnostník, ktorý sa rozhodne ukončiť živnosť a voči komu? JKM (jednotné kontaktné miesto) – Odbor živnostenského podnikania V prvom rade zrušenie živnosti živnostník oznamuje osobne na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania (na JKM – …

Miroslav Gandžala: Zrušenie živnosti, ukončenie podnikania. Viete aké máte povinnosti? Čítajte viac »

13. júla 2018

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť + aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Kým pri ukončení živnosti nie je SZČO povinná túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni, pretože jej povinné poistenie zaniká dňom, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti, pri pozastavení činnosti isté povinnosti má. Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti SZČO je povinná oznámiť tento fakt príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (v ktorej …

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť + aké sú povinnosti voči Sociálnej poisťovni? Čítajte viac »