Pracovná zdravotná služba

28. januára 2019

Pracovná zdravotná služba (PZS) : Oznamovanie kategórie práce 2 – termín predĺžený do 30.júna 2019

Väčšina zamestnávateľov, ktorí, či už mali alebo nemali zriadenú pracovnú zdravotnú službu (PZS), zaregistrovali v médiách termín 15. januára 2019. Do tohoto termínu boli zamestnávatelia povinní nahlásiť prostredníctvom formulára zverejneného na stránke RUVZ všetkých zamestnancov, ktorí boli pracovnou zdravotnou službou zaradení do kategórie práce 2. Napriek tomu, že § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. …

Pracovná zdravotná služba (PZS) : Oznamovanie kategórie práce 2 – termín predĺžený do 30.júna 2019 Čítajte viac »

14. januára 2019

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov

Jednou z povinnosti zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS). V platnosti je zákon č. 355/2007 Z.z., podľa ktorého sú zamestnávatelia povinní oznámiť každoročne do 15. …

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov Čítajte viac »

13. novembra 2018

Ing. Lukáš Laurinec: Pracovná zdravotná služba (PZS) a jej zmeny v ústrety podnikateľom

Pracovná zdravotná služba (PZS) prešla v minulosti viacerými zmenami. Zásadná a pre zamestnávateľov aktuálna je veľká zmena z 1. decembra 2017 a následne menšia z 1. júla 2018. Veľká preto, lebo oproti minulosti sa upustilo od niektorých byrokratických nariadení a v určitom smere sa vyšlo v ústrety podnikateľom. Zabezpečenie PZS je spájané s hygienou práce alebo …

Ing. Lukáš Laurinec: Pracovná zdravotná služba (PZS) a jej zmeny v ústrety podnikateľom Čítajte viac »