EkonomikaManažmentPodnikaniePrávo a legislatívaZaujímavosti xa Publikované 28. januára 2019 zobraziť celý profil

Väčšina zamestnávateľov, ktorí, či už mali alebo nemali zriadenú pracovnú zdravotnú službu (PZS), zaregistrovali v médiách termín 15. januára 2019. Do tohoto termínu boli zamestnávatelia povinní nahlásiť prostredníctvom formulára zverejneného na stránke RUVZ všetkých zamestnancov, ktorí boli pracovnou zdravotnou službou zaradení do kategórie práce 2.

Napriek tomu, že § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z jasne hovorí, že ide o povinnosť zamestnávateľa, spoločnosť HASPO svojich klientov od tejto povinnosti odbremenila a urobila to tak namiesto nich.

Pracovná zdravotná služba – predĺženie pôvodného termínu

Dňa 16. januára 2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej stránke zverejnil oznam, že vzhľadom na to, že ide o prvé kolo tejto novej povinnosti, lehotu na predkladanie predlžuje až do 30. júna 2019 .

Takéto stanovisko úradu samozrejme kvitujeme, keďže mnohým zamestnávateľom umožní dať veci do poriadku. Každopádne, nedá nám nepodotknúť, že ideálne by bolo, ak by bol už spomínaný oznam zverejnený s predstihom a nie deň po samotnom termíne 15. januára 2019. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky totižto formulár na zasielanie týchto oznamov zverejnil na svojej webovej stránke až 18. decembra 2018 a to napriek tomu že zákon, ktorý danú povinnosť ustanovoval ,nadobudol platnosť už 01. júla 2018.

Samotný formulár, prostredníctvom ktorého oznamovanie prebiehalo a stále prebieha, tiež nie je veľmi používateľsky prívetivý

Veľké firmy, ktoré máju mnoho pobočiek a zamestnancov často hlásili výpadky, nefunkčnosť alebo zlú možnosť nahrať a uložiť všetky potrebné údaje. Na druhej strane musíme povedať, že Úrad na svojej webovej stránke zverejnil často kladené otázky spolu s odpoveďami, v ktorých objasnili situáciu v mnohých smeroch.

My už len dodáme, že povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu má naďalej každý zamestnávateľ (poznámka: platí aj pre obdobné pracovné vzťahy – dohody a pod.) bez ohľadu na kategóriu práce jeho zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby vykonávať kategorizáciu prác a to minimálne raz za 18 mesiacov.

Ak ste si ešte nezabezpečili túto zákonnú povinnosť radi Vám v tejto oblasti pomôžeme. Viac sa dozviete na našej stránke venovanej práve pracovnej zdravotnej službe (PZS).


O autorovi

Michal Kačmár – Managing partner vo firme HASPO.sk , ktorá už viac ako 20 rokov zabezpečuje pre firmy služby BOZP, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby. Naše konzultácie a  služby poskytujeme na území celého Slovenska. Kontakt: Facebook = www.facebook.com/haspo.sk/alebo www.haspo.sk