odborná prax študentov

19. septembra 2019

Zamestnávatelia: Študentov na odbornej praxi do Sociálnej poisťovne neprihlasujete

Zamestnávatelia, u ktorých praxujú žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, nemajú v tejto súvislosti voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. To znamená, že praxujúcich žiakov a študentov zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani za nich neodvádza poistné na sociálne poistenie. Skutočnosť, že žiak alebo študent má počas výkonu praxe nárok …

Zamestnávatelia: Študentov na odbornej praxi do Sociálnej poisťovne neprihlasujete Čítajte viac »

21. marca 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Študentov na odbornej praxi netreba prihlasovať na sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, ktorí poskytujú žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy praktické vyučovanie, odbornú prax alebo praktickú výučbu, že nemajú v tejto súvislosti žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Takýto žiak alebo študent nenadobúda na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca, preto ho zamestnávateľ neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ani …

Sociálna poisťovňa informuje: Študentov na odbornej praxi netreba prihlasovať na sociálne poistenie Čítajte viac »