nip

9. februára 2022

Ocenenia Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ odovzdali v Košiciach

V Košiciach sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prestížnych ocenení Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ firmám, ktoré pre svojich zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj ochrany pracovných podmienok robia viac, ako vyžaduje zákon. Ocenenie odovzdala riaditeľka NIP Machayová Titul Bezpečný podnik si spolu s certifikátom a plaketou z rúk generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce Hedvigy Machayovej a riaditeľa odboru ochrany …

Ocenenia Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ odovzdali v Košiciach Čítajte viac »

7. februára 2022

Zmeny v BOZP a v nelegálnom zamestnávaní

Úpravy boli pripravené s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Vláda SR novely schválila už 12. januára 2022. Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce pre dvoch spoločníkov Výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania novela rozširuje na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu. Môžu nimi byť manželia, súrodenci a ich …

Zmeny v BOZP a v nelegálnom zamestnávaní Čítajte viac »