InšpiráciaSlovenskoTechnológie a inovácieTrendy a inovácie xa Publikované 9. februára 2022 zobraziť celý profil

V Košiciach sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prestížnych ocenení Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ firmám, ktoré pre svojich zamestnancov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj ochrany pracovných podmienok robia viac, ako vyžaduje zákon.

Ocenenie odovzdala riaditeľka NIP Machayová

Titul Bezpečný podnik si spolu s certifikátom a plaketou z rúk generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce Hedvigy Machayovej a riaditeľa odboru ochrany práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Martina Neštického prevzalo sedem firiem, pričom akciová spoločnosť Slovalco zo Žiaru nad Hronom obhájila tento titul už po štvrtýkrát v rade.

Článok pokračuje pod reklamou

Novými držiteľmi certifikátu Bezpečný podnik sa stali ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Biomedical Engineering, s. r. o. Košice a Prototypové a inovačné centrum Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Medzi tými, ktorí titul Bezpečný podnik úspešne obhájili, sú okrem spoločnosti Slovalco ešte GGB Slovakia, s .r. o., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. a Continental Automotive Systems Slovakia, s. r. o.

Zodpovedným zamestnávateľom sú Slovenské elektrárne

Predstavitelia NIP a MPSVR SR odovzdali vôbec po prvý raz aj ocenenia v rámci nového programu s názvom Zodpovedný zamestnávateľ.  Prvou firmou, ktorá toto ocenenie získala, sa stala akciová spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá je s takmer štyrmi tisíckami zamestnancov jedným z najväčších slovenských zamestnávateľov. Ďalšími držiteľmi titulu Zodpovedný zamestnávateľ sú Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Magna PT, S. r. o., Brueckner Slovakia, s. r. o. a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

„Mám radosť, že zamestnávateľov, ktorým záleží na ich zamestnancoch, nie je málo. Verím, že sa ocenené spoločnosti stanú dobrým príkladom pri vytváraní bezpečného a férového pracovného prostredia aj pre ďalších,“ uviedla generálna riaditeľa Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová.

Program ako prevencia

Presvedčenie, že ocenenia Bezpečný podnik aj Zodpovedný zamestnávateľ sú v dobrých rukách vyjadril aj riaditeľ odboru ochrany práce Martin Neštický. „Spokojný zamestnanec – rovná sa spokojný zamestnávateľ,“ uviedol M. Neštický a dodal, že „programy Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ sú dôležitou súčasťou budovania kultúry bezpečnosti a kultúry zamestnávania a okrem iného sú aj istou formou prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a preto majú plnú podporu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.“

Certifikát platí 5 rokov

V súčasnosti sa platným titulom Bezpečný podnik môže pochváliť 40 slovenských spoločností. Titul Zodpovedný zamestnávateľ má aktuálne päť firiem. Oba certifikáty sú platné päť rokov. Po ich uplynutí môže spoločnosť požiadať o predĺženie platnosti certifikátu, pričom o jeho udelení rozhoduje Riadiaca komisia na základe toho, či firma splnila kritériá programu.

Zdroj: Národný inšpektorát práce / úprava redakcia