Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2018

21. novembra 2019

Zmeny, ktoré čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020

Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov. Športové kluby a zamestnávanie Zamestnávatelia (športové kluby) budú od 1. januára 2020 prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s …

Zmeny, ktoré čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020 Čítajte viac »

19. novembra 2019

Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2020 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za …

Živnostníci a dobrovoľne poistení: Vypočítajte si poistné od januára 2020 v nových kalkulačkách Čítajte viac »

27. mája 2019

SZČO: Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2019

Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2019.Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či budú od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra 2019) povinní platiť poistné na sociálne poistenie a môžu si informatívne vypočítať jeho výšku. Do kalkulačky SZČO najprv vloží údaj o …

SZČO: Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2019 Čítajte viac »

26. novembra 2018

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2019

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2019 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti „Poistné“ alebo „Kalkulačky„. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za …

Nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených od januára 2019 Čítajte viac »

11. júna 2018

Sociálna poisťovňa informuje: Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostanú informáciu o poistnom do 23. júla. Kalkulačka na informatívny výpočet poistného

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia ich bude informovať písomne do 23. júla 2018. Je preto zbytočné v týchto dňoch telefonovať a informovať sa o tejto záležitosti. Po prvý raz potom SZČO zaplatia poistné v uvedenej výške za mesiac júl – do 8. augusta 2018 …

Sociálna poisťovňa informuje: Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostanú informáciu o poistnom do 23. júla. Kalkulačka na informatívny výpočet poistného Čítajte viac »

23. januára 2018

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Živnostníci a dobrovoľne poistení POZOR – do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu už v novej výške. Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne V tejto súvislosti pripomíname, aby si poistenci v …

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Živnostníci a dobrovoľne poistení POZOR – do 8. februára treba zaplatiť odvody v novej výške Čítajte viac »