Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 11. júna 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), že o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia ich bude informovať písomne do 23. júla 2018. Je preto zbytočné v týchto dňoch telefonovať a informovať sa o tejto záležitosti.

Po prvý raz potom SZČO zaplatia poistné v uvedenej výške za mesiac júl – do 8. augusta 2018

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že toto sa netýka tých SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v predĺženej lehote. Ak v roku 2017 presiahli zákonom stanovenú hranicu hrubého príjmu 5472 eur, povinnosť platiť poistné im vznikne až od 1. októbra 2018. Tieto SZČO bude Sociálna poisťovňa informovať o výške poistného až neskôr – v termíne do 21. októbra 2018. Poistné bude prvýkrát splatné do 8. novembra 2018 za mesiac október 2018.

Dovtedy, kým SZČO dostanú informáciu o presnej výške poistného, si každá samostatne zárobkovo činná osoba môže sama informatívne vypočítať vymeriavací základ na platenie poistného a tiež výšku mesačného poistného na Kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2018 uverejnenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

zdroj: Sociálna poisťovňa