Daňové a odvodové tipy

15. októbra 2019

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ OBRANA v PRAXI

Daňová edukácia v SR napreduje, hoci pomalšie, ako by bolo žiadúce. Prieskumy agentúr i závery vedeckého skúmania viackrát potvrdili veľmi nízku vzdelanostnú úroveň populácie (tak občania ako aj podnikatelia) v oblasti finančnej gramotnosti. Jej súčasťou sú aj obrovské rezervy v daňových znalostiach veľkej časti obyvateľstva. Prečo je dôležité túto oblasť promovať a edukovať čo najviac? Pretože verejné financie sú peniaze …

PhD. Emil Burák: DAŇOVÁ OBRANA v PRAXI Čítajte viac »

11. februára 2019

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 2. (Daňové učebnice a daňové plánovanie)

Múdry hospodár, zodpovedný gazda, skúsený ekonóm i pragmatický podnikateľ už teraz rozmýšľa ako správne aplikovať daňové plánovanie i vo vzťahu k daňovému priznaniu na dani z príj-mov za rok 2018. Cieľom tohto príspevku – je nadväzne na predošlú I. časť nášho príspevku – informácia k daňovej osvete. S ambíciou pomôcť k správnemu zdaneniu daňovou prevenciou (vystríhať sa najčastejších chýb) i daňovou terapiou (aplikovať …

Ing. Emil Burák, PhD.: DAŇOVÉ VYSPORIADANIE v roku 2019 – užitočné rady 2. (Daňové učebnice a daňové plánovanie) Čítajte viac »