PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 2. augusta 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré boli dobrovoľne poistené a od 1. júla 2018 im vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, že v ich dobrovoľnom poistení môže dôjsť automaticky k zmenám.

Dobrovoľné poistenie

Ak boli dobrovoľne poistené na komplexný balík dobrovoľného poistenia (nemocenské, dôchodkové, nezamestnanosť), zanikne im zo zákona dobrovoľné nemocenské poistenie. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti im bude naďalej trvať.
Ak oň nemajú viac záujem, majú možnosť sa z neho kedykoľvek odhlásiť. Bez podania odhlášky im dobrovoľné poistenie zanikne automaticky, ak dva po sebe nasledujúce mesiace nezaplatia vôbec poistné ani na jeden druh poistenia.

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistená, môže byť súčasne dobrovoľne poistená len na dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ako jediná zo skupiny poistencov má tiež možnosť prihlásiť sa samostatne len na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. V žiadnom prípade nemôže byť dobrovoľne nemocensky poistená. Ak by si aj naďalej poistné na toto poistenie platila, pri výpočte dávok by sa naň prihliadať nemohlo.

zdroj: Socpoist