Prieskumy a analýzySlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 21. februára 2022 zobraziť celý profil

V roku 2022 sú oslobodení od štatistického vykazovania dovozcovia alebo vývozcovia obchodujúci v rámci EÚ s tovarom v hodnote až do 1 milióna eur za rok.

Nové pravidlá

Štatistický úrad zaviedol od r. 2022 pre podnikateľov nové pravidlá pri vypĺňaní mesačného štatistického výkazu o vývoze a dovoze tovaru v rámci EÚ a zvýšil prahy oslobodenia od povinnosti tieto výkazy predkladať. Od roku 2022 nemusia mesačné dáta odovzdávať všetky firmy, ktoré za rok doviezli či vyviezli v rámci EÚ tovar v hodnote až do 1 milióna eur. Prvé mesačné hlásenia za január 2022 sa podávajú v týchto dňoch.

Menšia záťaž pre niektoré podniky

Výsledkom je odbremenenie približne 7 400 menších firiem a podnikov od administratívnej záťaže podávať každý mesiac štatistické prehľady o dovoze a vývoze tovaru v rámci EÚ. Nové pravidlá oslobodili od povinnosti až 58 % dovozcov, ako aj 33 % vývozcov, ktorí ešte vlani povinne výkazy predkladali.

„Analýza pravidiel pre zaznamenávanie údajov o zahraničnom obchode nám umožnila pri udržaní kvality údajov prestaviť prahy oslobodenia a vyjsť v ústrety menším podnikom a podnikateľom, ktorých najvýraznejšie zaťažovalo vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ,“ uviedla Alžbeta Ridzoňová, riaditeľka odboru štatistiky zahraničného obchodu Štatistického úradu SR.

Kvalita údajov o zahraničnom obchode neutrpí

Slovenský vývoz minulý rok dosahoval v priemere mesačne 7,4 miliardy eur a pri dovoze 7,2 miliardy eur. Kvalita údajov pritom neutrpí, väčší vývozcovia či dovozcovia s ročným vývozom či dovozom v rámci EÚ nad 1 milión eur realizujú približne 96 % slovenského vývozu a 92 % dovozu. Celkovo tak v roku 2022 bude ŠÚ SR zbierať údaje od približne 4 700 dovozcov a 3 200 vývozcov.

Do konca roku 2021 boli limity nastavené prísnejšie. Výkazy museli podávať aj menšie firmy, vývozcovia tovaru ročne už od 200-tisíc eur a dovozcovia od 400-tisíc eur. Nová úprava limitov sa dotkla subjektov z rôznych ekonomických oblastí. Prísnejšie kritéria však zostali zachované pre firmy, ktoré majú hlavný predmet podnikania v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva. Povinnosť vykazovať sa určuje podľa objemu dovozu aj vývozu za predchádzajúce obdobia, aktuálne pre tento kalendárny rok podľa údajov od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Snaha zlepšiť zber údajov o zahraničnom obchode a zároveň zmierniť administratívnu záťaž podnikateľom je súčasťou modernizácie systému INTRASTAT, ktorý je prioritne vytvorený pre monitoring obchodu v rámci EÚ. ŠÚ SR sa významne podieľa na tvorbe jeho metodiky. „Systém INTRASTAT, prostredníctvom ktorého firmy vykazujú údaje o obchode v rámci EÚ, je jednoduchší ako colný systém, ale stále je považovaný za výrazne zaťažujúci. Preto sme radi, že sa podarilo priniesť zjednodušenie,“ vysvetlila Alžbeta Ridzoňová.

Výmena mikroúdajov uľahčí podnikanie aj v budúcnosti

Najinovatívnejším prvkom modernizovaného systému INTRASTAT je výmena mikroúdajov o vývoze medzi národnými štatistickými orgánmi členských štátov EÚ. To prakticky znamená, že údaje o vývoze zo Slovenska do iného štátu EÚ, môžu byť súčasne zdrojom údajov pre zostavenie dovozu tohto cieľového štátu zo Slovenska. „Výmena mikroúdajov môže priniesť ďalšie úľavy podnikateľom a firmám. Môže nahradiť súčasný zber údajov od firiem najmä vykazujúcich dovozy tovaru v rámci EÚ. Vytvorí nám to priestor ďalej znižovať administratívnu záťaž podnikateľom,“ doplnila Alžbeta Ridzoňová.

Potreba nových dát

Aby všetky členské štáty EÚ mohli v budúcnosti pristúpiť k plnohodnotnému využívaniu mikroúdajov, bolo potrebné doplniť do výkazov dve nové premenné – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) partnera a krajinu pôvodu vyvezeného tovaru.

Štatistika zahraničného obchodu bude aj naďalej poskytovať mesačné dáta o vývoze a dovoze vo veľmi podrobnej štruktúre a bude členená aj podľa partnerských členských štátov.

Zdroj: Štatistický úrad SR / úprava redakcia