Finančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 24. augusta 2018 zobraziť celý profil

Finančná správa spustila zasielanie softwarningových (priateľských) upozornení aj v colnej oblasti. Upozorňuje na nedoplatky na spotrebných daniach a na ďalšie povinnosti daňovníkov v colnej oblasti.

Finančná správa pokračuje v úspešnom projekte priateľských upozornení (softwarning)

Po niekoľkých upozorneniach v daňovej časti rozšírila tento projekt aj na colnú oblasť.
„Priateľské informatívne upozornenia zasielame pravidelne už od novembra 2017Na doteraz zaslané softwarning-ové oznamy máme veľmi dobré ohlasy. Sme jednou z mála štátnych inštitúcií, ktorá takéto oznamy známe zo súkromnej sféry zasiela. Budeme v nich pokračovať aj naďalej,“ povedal prezident finančnej správy František Imrecze.

Finančná správa v najnovšom softwarning-u upozornila na posledný deň splatnosti daňovej pohľadávky evidovanej na spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, liehu, piva či vína.

Svojim klientom tiež pripomenula povinnosť podania daňového priznania k spotrebnej dani a ukončenie platnosti bankovej záruky, ktorá je poskytnutá bankou v prospech colného úradu za účelom zabezpečenia spotrebnej dane podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach.

Softwarningové upozornenia posiela finančná správa už od konca minulého roka. Pravidelne zasiela do elektronických schránok na portáli finančnej správy napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nepodania daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok.

O softwarning-u

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie.

zdroj: FS SR