Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 17. decembra 2020 zobraziť celý profil

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu využiť ďalšie predĺženie lehoty splatnosti odloženého poistného za marec, máj, jún a júl 2020.

Pripomína to Sociálna poisťovňa (SP).

Poistné na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za tieto „pandemické mesiace“ je splatné až do 30. júna 2021

Pôvodne bola lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za tieto mesiace do 31. decembra 2020, vláda SR však termín predĺžila.

Upozorňujeme, že nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov,“ podotkla však SP.

Odvádzatelia, ktorí predložili SP čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok na možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiace marec, máj, jún a júl 2020, už nemusia predkladať poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na 30. jún 2021 na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje aj na novú možnosť odkladu splatnosti poistného za december 2020. Splatnosť sa takisto predlžuje do 30. júna 2021, za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok.

Článok pokračuje pod reklamou

Nový odklad a predĺženie termínu

Decembrový odklad však platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. „Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za december 2020 sa za zamestnancov nemení,“ zdôrazňuje poisťovňa.

SP v tejto súvislosti zamestnávateľov a povinne poistené SZČO upozorňuje, aby na účely určenia predĺženej lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2020 SP predložili čestné vyhlásenie. „Na tento účel pripravujeme v týchto dňoch formulár, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok možnosti odkladu splatnosti za mesiac december 2020. O jeho zverejnení budeme verejnosť včas informovať,“ podotkla poisťovňa.

Pokles obratu, respektíve príjmu z podnikania potom oznámi odvádzateľ poistného SP prostredníctvom pripravovaného elektronického formulára. Poisťovňa deklaruje, že zaslanie elektronickej verzie formulára zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. „Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže SP doručiť aj listinnú podobu formuláru,“ uzavrela SP.

SP vo štvrtok poobede zverejnila sľubovaný formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a SZČO môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za december 2020. Viac informácií záujemcovia nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

zdroj: TASR / úprava: redakcia