OdvodySociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 14. decembra 2020 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa bude od nového roka zamestnávateľovi elektronicky sprístupňovať niektoré informácie o jeho zamestnancovi.

Pôjde o údaje, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na sociálne poistenie z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo sa osobne a celodenne stará / ošetruje osobu, na ktorú si uplatňuje nárok na ošetrovné alebo poberá materské.

Tieto informácie Sociálna poisťovňa zamestnávateľom sprístupní v systéme elektronických služieb. Vyplýva to z novej legislatívnej úpravy, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

Zákon ďalej stanovuje, že zamestnanec, ktorý je v čase krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného a počas tohto obdobia čerpá dovolenku alebo vykonáva prácu z domu, nemá vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie.

Inak povedané, zamestnanec a jeho zamestnávateľ sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom je v čase krízovej situácie zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného a súčasne vykonáva prácu z domu alebo čerpá dovolenku.

zdroj: Sociálna poisťovňa