OdvodyPodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 23. decembra 2020 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021 pripravila nové informatívne kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).

Nové kalkulačky sú prístupné cez webovú stránku Sociálnej poisťovne v častiach Kalkulačky alebo Poistné. Záujemcom poslúžia pre informatívny výpočet poistného za obdobie od 1. januára 2021.

Použitie kalkulačiek je jednoduché

SZČO si v kalkulačke najprv zadá príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, následne aj čiastkový základ dane a zaplatené poistné (na povinné verejné zdravotné poistenie, na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie i do rezervného fondu solidarity). Takto si vypočíta vymeriavací základ a tiež jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. SZČO sa zároveň dozvie aj súčet – celkové poistné, ktoré bude mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa dozvie, koľko má celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky poistného: 

Sociálna poisťovňa pripravuje na svojej webovej stránke aj Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. februára 2021.

Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 zistia, či budú od 1. februára 2021 povinní platiť poistné na sociálne poistenie a tiež si budú môcť informatívne vypočítať jeho výšku.

zdroj: Sociálna posťovňa