PodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 7. januára 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa pripomína, že povinne poistení živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) k zajtrajšiemu termínu splatnosti (8. január 2019) platia poistné po starom. Ide o poistné za december 2018, a zaplatia ho teda vo výške, ako na konci roku 2018.

Zmena vo výške poistného z dôvodu úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2019 nastane až k 8. februáru 2019, a to v prípade tých SZČO, ktoré platili poistné z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu. Túto zmenu im listom alebo elektronicky oznámi Sociálna poisťovňa počas januára. Ostatní živnostníci a SZČO budú ďalej platiť poistné v rovnakej výške ako v roku 2018.

zdroj: Socpoist