Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 19. mája 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje najmä zamestnávateľov – dlžníkov pred podvodným konaním pri vymáhaní ich dlhov.

V uplynulých dňoch sa stretla s podvodým prípadom

Kedy údajný zamestnanec exekútorského úradu oslovil zamestnávateľa s výzvou na úhradu dlhu voči Sociálnej poisťovni, pričom mu ako kontaktné číslo účtu uviedol číslo účtu v komerčnej banke a nesprávny variabilný symbol. Sociálna poisťovňa však v tomto prípade preverila, že nejde o vymáhanú pohľadávku. Platí pritom, že dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Sociálna poisťovňa od 1. júla 2017 získala právomoc v správnom konaní vymáhať svoje pohľadávky sama, a preto v prípadoch, v ktorých sa dlh začal vymáhať po 1. júli 2017, dlžníci nemôžu dostať príkaz na úhradu od exekútorského úradu, ale priamo od Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné a penále tromi spôsobmi:

V takzvanom správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako ich najskôr na uhradenie dlhu vyzve písomne takzvaným rozhodnutím, voči ktorému sa môžu do 15 dní odvolať.

V prípade zaslania výzvy v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si existenciu záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne a zároveň preveriť, či číslo účtu zodpovedá účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej exekútorskej komory.

zdroj: Sociálna poisťovňa