Právo a legislatívaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 3. mája 2018 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré požiadali o oddlženie prostredníctvom vyhlásenia konkurzu (tzv. osobný bankrot), že ani po oddlžení súdom pohľadávky nezanikajú, a z toho dôvodu nie sú tieto osoby vymazané zo zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Všetky pohľadávky Sociálnej poisťovne, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu sa stávajú nevymáhateľné, to však neznamená, že pohľadávky zaniknú. Znamená to len toľko, že Sociálna poisťovňa ich nemôže ďalej vymáhať. Pre tieto fyzické osoby je tu možnosť doplatiť si poistné za obdobie pred vyhlásením konkurzu, aby sa im táto doba zarátala pre ich nároky na dôchodok.

Pokiaľ poistné nebude zaplatené, predmetné obdobie im pre ich nároky nebude zohľadnené. Týka sa to aj fyzických osôb, ktoré požiadali o oddlženie formou splátkového kalendára a v rámci neho nebolo poistné zaplatené v plnom rozsahu.

Viac informácií o riešení dlhu voči Sociálnej poisťovni aj pri osobnom bankrote je prístupných na webovej stránke tu: Som dlžník – čo robiť?

zdroj: Sociálna poisťovňa