Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo
Publikované 16. marca 2021 zobraziť celý profil

Pandemickú práceneschopnosť (PN) z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 ukončuje vždy ošetrujúci lekár.

Poistenec kontaktuje svojho lekára

Poistenec musí kontaktovať lekára (najlepšie telefonicky) a ten podľa jeho zdravotného stavu posúdi, či práceneschopnosť ešte trvá alebo ju možno ukončiť. Lekár v tlačive o práceneschopnosti vyznačí dátum ukončenia PN a toto tlačivo sám pošle do pobočky Sociálnej poisťovne. 

Poistenec teda žiadne tlačivo ani formuláre Sociálnej poisťovni nezasiela. Po spracovaní údajov od lekára Sociálna poisťovňa prestane dávku pandemické nemocenské vyplácať automaticky – od dátumu, ktorý lekár uviedol ako deň ukončenia práceneschopnosti.

Poistenec pri ukončení neposiela oznámenie ani Čestné vyhlásenie

Poistenec nemusí Sociálnej poisťovni zasielať žiadne oznámenia ani v prípade ukončenia poberania dávkypandemické ošetrovné (OČR). 

Vyplácanie dávky sa zastaví automaticky vtedy, ak poistenec koncom mesiaca do Sociálnej poisťovne nezašle formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom dovtedy vyznačoval počet dní starostlivosti o dieťa/iného príbuzného, za ktoré si uplatňoval nárok na pandemickú OČR.

Ak Čestné vyhlásenie poistenec nedoručí, Sociálna poisťovňa mu už za daný mesiac pandemickú OČR nepošle a jej poberanie je tak automaticky ukončené.

zdroj: Sociálna poisťovňa

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!