EkonomikaFinančná správaPodnikanie xa Publikované 22. októbra 2018 zobraziť celý profil

Aktuálne je v Trenčianskom kraji 58 pestovateľských páleníc, v ktorých si pestovatelia ovocia môžu dať vypáliť vlastný kvas na destilát. Za posledné ukončené výrobné obdobie 01. júla 2017 – 30. júna 2018 bolo v trenčianskych páleniciach vypálených 460 000 litrov čistého alkoholu. Príslušná spotrebná daň so zníženou sadzbou z tohto množstva, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, je takmer 2,5 mil. eur.

Pálenie alkoholu orovnanie s minulými obdobiami

Posledné výrobné obdobie bolo porovnateľné s predchádzajúcim obdobím 01.júla 2016 – 30. júna 2017, keď bolo vypálených 430 000 litrov čistého alkoholu a príslušná spotrebná daň z alkoholu predstavovala 2,3 mil. eur. Výrazne „úrodnejšia“ sezóna bola v období 01. júla 2015 do 30. júna 2016, v ktorej sa v páleniciach vypálilo až 800 000 litrov čistého alkoholu a v tejto sezóne pribudlo do štátneho rozpočtu až 4,3 mil. eur spotrebnej dane z alkoholu so zníženou sadzbou.
V tomto čase sú už pálenice v plnej prevádzke, súčasná sezóna sa javí ako naozaj úspešná. Pestovatelia pália rôzne druhy ovocia: slivky, jablká, marhule, višne, čerešne, dule, maliny.

Výrobné obdobie v páleniciach sa nezhoduje s kalendárnym rokom

Za výrobné obdobie považujeme obdobie, ktoré začína 01.júla bežného roka a končí 30. júna nasledujúceho roka. V praxi si pestovatelia túto skutočnosť často neuvedomujú, a potom môže nastať situácia, že im hrozí pokuta a doplatenie spotrebnej dane za prekročenie stanoveného limitu určeného na uplatnenie zníženej sadzby dane.

Základné informácie pre pestovateľa, ktoré by mal vedieť pred využitím služieb páleníc, sú nasledovné: výrobné obdobie je od 01. júla do 30. júna nasledujúceho roka. V tomto období si jedna osoba na svoju osobnú spotrebu a na jej domácnosť môže dať vyrobiť 43 litrov čistého alkoholu (= 86 litrov 50 %-ého alkoholu) so zvýhodnenou sadzbou 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, teda 2,70 eur za 1 liter 50 %-ého alkoholu.

Vyššie množstvo destilátu už podlieha základnej sadzbe spotrebnej dani, ktorá je dvojnásobná porovnaní so zvýhodnenou sadzbou. Aj keď si osoba dá vypáliť kvas v jednom výrobnom období vo viacerých páleniciach, množstvá vypáleného alkoholu sa spočítavajú. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu osoby a jej domácnosti, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

V súvislosti s pálenicami spracujú colníci za jedno výrobné obdobie desiatky tisíc dokladov

Počas obdobia prevádzky páleníc robia pravidelné výjazdy do páleníc a daňové kontroly, ktorými monitorujú a kontrolujú ich činnosť.
Finančná správa upozorňuje, že do konca roku 2018 platia stále súčasné podmienky pálenia ovocia. Pestovatelia si preto nemôžu zamieňať súčasné nastavené podmienky za tie, ktoré budú platiť až od januára. O všetkých zmenách bude finančná správa informovať.