EkonomikaPoľnohospodárstvoPotravinárstvo xa Publikované 8. augusta 2022 zobraziť celý profil

Slovensko je vo všetkých osevných komoditách vysoko sebestačné aj v tomto roku. Uviedol to na tlačovej konferencii predseda revíznej komisie Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSaOS) Jozef Rebro.

Hustosiate obilniny boli podľa neho zasiate na ploche medziročne vyššej o 7 %. „Celkovú produkciu predpokladáme na úrovni takmer 3 miliónov ton,“ priblížil. Sucho sa podľa neho na výnosoch podpísalo, ale nie takou mierou, ako sa predpokladalo. Výnosy sú podľa Rebra teritoriálne rozdielne v závislosti od objemu a načasovania zrážok.

Najkvalitnejšia pšenica je na východe

Výnosy pšenice sa podľa neho pohybujú od 3,5 tony (t) na hektár (ha), až po 9 t/ha, čo spôsobuje problémy pri stanovení priemerného výnosu za Slovenskú republiku. „Plocha pšenice bola zvýšená o 15 % a je predpoklad nárastu produkcie približne o 11,36 %, čo by znamenalo nárast objemu produkcie o približne 275.000 t. Priemerný hektárový výnos odhadujeme oproti minulému roku vyšší približne o 1 %. Pokosená pšenica vykazuje veľmi dobré potravinárske parametre,“ spresnil Rebro. Najlepšie kvalitatívne parametre dosahuje podľa jeho slov pšenica vypestovaná na východnom Slovensku a v severnejších okresoch SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Otázna bude jeseň

Jačmeň bol podľa Rebrových informácií zasiaty na nižšej ploche ako vlani. „Hektárové výnosy však odhadujeme vyššie o 1,7 %, čo znamená nárast úrody o približne 10.000 t,“ poznamenal Rebro.

Iná situácia je podľa neho u plodín, ktoré sa budú zberať na jeseň. „U týchto komodít sa počasie pravdepodobne výrazne podpíše na produkcii. Kukurica bola zasiahnutá suchom a horúcim počasím práve v okamihu, keď dochádza k opeľovaniu. Aktuálne dažde môžu zachrániť hmotu, ale tvorbu šúľkov v mnohých oblastiach Slovenska už nie je možné zachrániť,“ podčiarkol. ,,Je predpoklad, že časť kukurice na zrno bude pokosená na siláž. Stav kukurice v jednotlivých regiónoch výrazne závisí od bilancie zrážok“ doplnil.

Zdroj: SPPK / úprava redakcia