EkonomikaManažmentSlovensko xa Publikované 31. decembra 2019 zobraziť celý profil

Slovensko je na 37. mieste na svete pokiaľ ide o schopnosť reagovať na významné zmeny akými sú napríklad starnutie populácie, zmena klímy, či technologický pokrok. Vyplýva to z tohtoročnej štúdie KPMG – Change Readiness Index 2019. Oproti poslednému meraniu v roku 2017 Slovensko v rebríčku poklesko o sedem priečok. Z krajín V4 sme na treťom mieste za Českou republikou a Poľskom. Naším najväčším plusom je otvorenosť ekonomiky. V tomto pilieri sme sa umiestnili na 14. mieste na svete. Prvenstvo v rebríčku patrí opäť Švajčiarsku, z krajín východnej Európy je lídrom Estónsko.

Change Readiness Index (CRI) je jedinečná štúdia, ktorá hodnotí schopnosť skúmaných krajín reagovať a prispôsobiť sa významným zmenám. Ide napríklad o klimatické zmeny alebo dlhodobé demografické, ekonomické, spoločenské a technologické zmeny a trendy. CRI bola v roku 2019 rozšírená na 140 štátov sveta, v poslednom hodnotení z roku 2017 ich v rebríčku bolo zahrnutých 136.

Pri posudzovaní pripravenosti na zmenu meria CRI schopnosť danej krajiny v troch oblastiach: spôsobilosť na podnikanie (podnikateľské prostredie krajiny), spôsobilosť vlády (vrátane daňových, regulačných a bezpečnostných aspektov) a spôsobilosť občianskej spoločnosti – školstvo, zdravotníctvo, inkluzívnosť rastu a prístup k technológiám.

Slovensko sa v aktuálnom rebríčku umiestnilo na 37. mieste zo 140 skúmaných krajín, čo je pokles o sedem priečok v porovnaní s poslednou štúdiou z roku 2017. V kategórii spôsobilosť na podnikanie sa sme sa umiestnili na 37. mieste (pokles o jedno miesto oproti roku 2017), v kategórii spôsobilosť vlády na 40. mieste (-2 miesta) a v oblasti spôsobilosti občianskej spoločnosti sme obsadili 35. miesto (-6 miest). Podrobné výsledky za Slovensko nájdete tu.

Pri pohľade na jednotlivé piliere v hodnotených kategóriách považujú autori štúdie za náš najväčší plus otvorenosť ekonomiky (index 0,89 z 1), v ktorom sme zo všetkých sledovaných krajín dosiahli štrnáste miesto. Najhoršie hodnotenie Slovensko dosiahlo v pilieri podnikateľské prostredie. S indexom 0,52 sme sa tu umiestnili až na 97. pozícii.

Česká republika skončila v aktuálnom rebríčku na 27. mieste (pokles o 2 priečky oproti roku 2017), Poľsko na 33. mieste (-5 miest), Maďarsko sa prepadlo o 4 miesta na dnešnú 48. pozíciu. Z krajín, ktoré nám konkurujú v oblasti prílevu zahraničných investícií, sú Rumunsko na 54. mieste (-5 miest) a Bulharsko na 60. priečke (-10 miest).

Prvú pozíciu v rebríčku KPMG obhájilo Švajčiarsko

Krajiny v prvej desiatke sa časom príliš nemenia, šesť z desiatich top krajín sú v tejto elitnej spoločnosti od roku 2015. Medzi krajinami východnej Európy a strednej Ázie, kam spadá aj Slovensko, sa v rebríčku najlepšie umiestnilo Estónsko – na 21.mieste. Najväčší skok vpred zaznamenal oproti poslednému prieskumu z roku 2017 Tonga, štát v Oceánii, ktorý sa posunul vpred o 36 priečok. Druhým najväčším skokanom je Rusko s posunom o 29 miest nahor.

Prvá dvadsiatka krajín podľa CRI 2019 (zmena poradia oproti rebríčku z roku 2017): 

  1. Švajčiarsko
  2. Singapur (+2)
  3. Dánsko (+2)
  4. Švédsko (-2)
  5. SAE (-2)
  6. Nórsko (+5)
  7. Nemecko (+2)
  8. Veľká Británia (+2)
  9. Nový Zéland (-3)
  10. Holandsko (-3)
  11. Fínsko (-3)
  12. Katar (+7)
  13. USA (-1)
  14. Austrália
  15. Hong Kong (-2)
  16. Kanada (+1)
  17. Taiwan (+18)
  18. Japonsko (+3)
  19. Rakúsko (-3)
  20. Belgicko (-2)

O štúdii

Štúdia Change Readiness Index 2019 skúma 140 krajín sveta, rozvinutých aj rozvojových, na základe ich schopnosti reagovať a zvládať zmeny. Štúdia je založená na rozsiahlom výskume a analýze údajov od takmer 1400 expertov a zdrojov vrátane Svetového ekonomického fóra, Medzinárodného menového fondu Svetovej banky a Organizácie Spojených národov.