EkonomikaFinancie xa Publikované 6. mája 2021 zobraziť celý profil

Slovenská živnostenská komora (SŽK), zástupca a reprezentant záujmov živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, vníma potrebu zmien v oblasti daní a odvodov. Predovšetkým vidíme priestor na ich znižovanie a postupné zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Podnikatelskecentrum.sk informuje Jaroslav Juriga, riaditeľ Slovenskej živnostenskej komory.

Pozitívne vnímame iniciatívu na zjednodušenie daňového a odvodového systému, avšak očakávame konkrétne predložené návrhy s vyjadrením dopadu navrhovaných zmien, na príprave ktorých sme pripravení aktívne participovať a reprezentovať hlas živnostníkov,“ reaguje komora.

SŽK pozorne vníma predovšetkým dopad na živnostníkov, ktorí v súčasnosti predstavujú najväčšiu skupinu podnikateľských subjektov na Slovensku.

Vidíme priestor na viaceré zmeny v oblasti živnostenského podnikania, pričom považujeme za dôležité osobitne pripomenúť, že je potrebné rozlišovať medzi živnostníkmi tých, ktorí vykonávajú odbornú a remeselnú činnosť a tých, ktorí sa stali živnostníkmi najmä preto, lebo náklady na zamestnávanie sú vysoké a živnosť využívajú na príjem zo závislej činnosti,“ vysvetluje Oldřich Holiš predseda SŽK..

Článok pokračuje pod reklamou

Pri návrhu daňových a odvodových sadzieb odporúčame zvoliť princíp „menej je viac“

V praxi to môže znamenať, že ponechanie súčasných sadzieb a ich prípadné zníženie, spolu s odstránením rôznych výnimiek, zjednodušia daňový a odvodový systém a v konečnom dôsledku to môže viesť k vyššiemu výberu daní a odvodov do štátneho rozpočtu.

Súčasne vnímame nevyužitý priestor vozdravení verejných financií, optimalizácii a znižovaní výdavkov štátu, v ktorom je potenciál aj na znižovanie celkového daňového a odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia môžu priniesť následné zvýšenie kvality poskytovaných služieb zo strany štátu v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, ale aj vo verejných službách,“ dodáva SŽK a pokračuje.

Odporúčame, aby vláda SR vzala do úvahy, že navrhované investičné zvýhodnenie – superodpočet do oblasti Priemyslu 4.0 je, z nášho pohľadu, nedostatočné a úzko vymedzené, ale je nevyhnutné venovať primeranú pozornosť aj do zvyšovania a nadobúdania kvalifikácií a zručností ľudí, odborných pracovníkov a remeselníkov a pozitívne motivovať ich rekvalifikáciu,“ uzatvára SŽK.

zdroj: TASR / úprava: redakcia