Finančná správaFinančný manažmentÚčtovníctvo xa Publikované 30. decembra 2018 zobraziť celý profil

Od januára platí novela zákona o DPH, ktorá prinesie zmeny pre podnikateľov. Dôležitou zmenou je zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby. Novoročnú lyžovačku s ubytovaním by ste tak mali mať so sadzbou 10% DPH na ubytovanie. Nižšia sadzba dane sa týka iba ubytovania, ale nevzťahuje sa na súvisiace služby ako napríklad stravovanie, či wellness, pokiaľ nie sú zahrnuté priamo v cene ubytovania.

DPH: Ďalšia výrazna zmena sa týka prenájmov

V súčasnosti, ak firma prenajímala byt v ktorom mala sídlo iná spoločnosť, prenájom tohto bytu mohol byť zaťažený DPH. Od januára 2019 dochádza k zmene.

Soňa Ugróczy – Slovenská komora daňových poradcov: „Novelou zákona dochádza k obmedzeniu práva voľby prenajímateľa na zdanenie prenájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome, pričom tento typ prenájmu musí byť od 1. januára aj medzi podnikateľmi v režime oslobodenia od dane. Cieľom úpravy je zabrániť podvodom, keď sa nájom bytov deklaroval na podnikateľské účely, ale v konečnom dôsledku išlo o osobnú spotrebu.“

Keďže prenájom napr. bytu inej spoločnosti bude bez DPH, nebude mať prenajímateľ ani právo na odpočítanie DPH na vstupe napr. z nákladov na opravy, z rekonštrukcie bytu a podobne. A to bez ohľadu na skutočnosť, že by v byte bolo napr. sídlo firmy. Zmena sa vzťahuje na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorené po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018. Zároveň sa doplnilo, že aj predaj bytu, rodinného domu a apartmánu po 5 rokoch bude vždy oslobodený od dane.

Pre podnikateľov sa od januára 2019 ruší nástroj zábezpeka na DPH. Je to záloha, ktorú museli na účet daňového úradu zaplatiť rizikoví podnikatelia, ak sa chceli stať platiteľmi DPH. Sumy o zložení zábezpeky sa pohybovali od 1 000 do 500 000 eur.

Soňa Ugróczy – Slovenská komora daňových poradcov: „Zábezpeka na daň fungovala od roku 2012 aby zabránila vzniku daňových nedoplatkov na DPH spôsobených novoregistrovanými platiteľmi dane. Zrušenie tohto inštitútu potvrdzuje jeho nadbytočnosť, čo je pozitívna zmena. Všetky nepoužité zábezpeky daňový úrad automaticky vráti do 28. Februára 2019.“

Novela zákona znamená aj koniec dvojnásobnému plateniu DPH

Doteraz ak podnikatelia nakupovali niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach a nie vo veľkoobchode, tak museli DPH z nákupu odviesť dvakrát.

V praxi ak napríklad prevádzka reštaurácie súrne potrebovala kúpiť ryžu, či bylinkový čaj a zamestnanec išiel do najbližšieho hypermarketu, tak z vystaveného dokladu ERP si platiteľ dane (kupujúci) nemohol uplatniť odpočet dane, resp. musel odviesť daň štátu druhý krát. Raz ju podnikateľ zaplatil v obchode a druhý krát ju zaplatil daňovému úradu. Rovnaká situácia bola aj pri nákupe niektorých výrobkov z kovov.

Od januára 2019 prichádza očakávaná zmena

Podnikatelia si budú môcť uplatniť odpočet DPH aj za nákupy v predajniach, kde dostanú doklad z elektronickej registračnej pokladnice, ak tovar použijú na podnikanie.