EkonomikaKoronavírus COVID-19Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 14. decembra 2020 zobraziť celý profil

Splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorá bola doteraz odložená do konca tohto roka, sa posúva až do 30. júna 2021. Vláda v pondelok schválila návrh nariadenia z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).

Cieľom je zmiernenie ekonomických dosahov pandémie nového koronavírusu.

Predĺženie pôvodného termínu

Predĺženie termínu odloženia odvodov sa týka poistného, ktorého splatnosť mali poistenci odloženú za mesiace marec, máj, jún a júl v  prvej vlne pandémie. Pôvodne platila povinnosť uhradiť ich platby do 31. decembra 2020. Rovnako sa odloženie termínu bude týkať poistného za december 2020, ktoré bude splatné takisto do 30. júna 2021.

Táto úprava sa týka zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o minimálne 40 %.

Situácia na trhu práce odzrkadľuje nepriaznivý vývoj pandemickej situácie. Dôsledkom toho je znížená schopnosť poistencov splácať odložené odvody a s tým súvisiace obavy o možnosť čerpania financií z Prvej pomoci plus. Preto chceme pomôcť zamestnávateľom a živnostníkom, aby sme ich odľahčili a zároveň ich uistili, že budú môcť aj naďalej čerpať príspevky z Prvej pomoci plus,“ zdôvodnil zmenu ešte pred rokovaním vlády Krajniak.

Príspevky z Prvej pomoci plus môžu čerpať žiadatelia, ktorí nemajú zaplatené odložené poistné do Sociálnej poisťovne, ale majú dohodnutý splátkový kalendár. Platenie dlžných súm za poistné počas splácania podľa dohodnutého splátkového kalendára je oslobodené od úrokov. 

Je táto forma „pomoci“ domyslená? Komentár

Máme tu obdobie, kedy mnoho živnostníkov a podnikateľov má minimálny alebo žiadny príjem. Svoje prevádzky musia mať zatvorené alebo svoje služby nemôžu posktytovať z rôznych dôvodov. V praxi sa môže stať, že práve takíto klienti, ktorí požiadajú o odklad poistného do Sociálnej poisťovne, budú mať ešte väčšie problémy, ako by tomu bolo doposiaľ. Ľahko sa totiž svoje povinnosti „odkladajú“ a zodpovednosť presúva na „neskôr„, no príde čas – deň „D“, kedy bude treba splatiť dlžné sumy. A tie za toto obdbie určite nebudú malé.

Odklad ponúkli i banky. Živnostníci dotujú svoje podnikanie z úspor alebo si ešte viac požičiavajú, čím prehlbujú svoj finančný dlh voči viacerým svojim partnerom, dodávateľom, rodinám, bankám a štátnym inštitúciám. Táto forma „pomoci“ môže byť v konečnom dôsledku posledný kliniec do rakvy slovenského živnostníka a malého podnikateľa.

Štát by mal prehodnotiť svoje postavenie a zvýhodňovanie zahraničných firiem pred slovenskými živnostníkmi a podnikateľmi, ktorí musia „sedieť doma“ a nečinne pod rúškom pokút a vyhrážok sa prizerať ako tieto zahraničné firmy žnú „Vianoce“ od marca celý rok.

zdroj: TASR / úprava: redakcia