EkonomikaFinancie xa Publikované 8. mája 2021 zobraziť celý profil

Na Slovensku má vzniknúť centrálny register účtov, ktorého cieľom je zefektívniť vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Oprávnené orgány v ňom budú mať prístup k informáciám o účtoch a bezpečnostných schránkach.

Finančné inštitúcie majú zmeny v údajoch elektronicky zasielať každý pracovný deň. „Slovenská banková asociácia (SBA) sa zapojí do legislatívneho procesu a veríme, že bude priestor na konštruktívnu diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami,“ uviedla v tejto súvislosti pre TASR hovorkyňa SBA Diana Priechodská Brodnianska.

Banky ako regulované subjekty súkromného sektora stoja podľa nej v Európe vrátane Slovenska v čele boja proti finančnej kriminalite

Pomáhajú odhaľovať kriminálne správanie a upozorňujú na to orgány činné v trestnom konaní. Na zabezpečenie a dodržiavanie opatrení zameraných na boj proti finančnej a hospodárskej kriminalite vynaložili banky v Európe vrátane tých slovenských značné investície a takmer každý desiaty zamestnanec banky je súčasťou procesov v oblasti compliance,“ vyčíslila Priechodská Brodnianska. Úlohou bánk je identifikovať podozrivé správanie. Určite, či sú nahlásené transakcie trestné alebo nie, je na príslušných štátnych orgánoch. 

Článok pokračuje pod reklamou

Aktivity v boji proti kriminalite podporujú aj v Poštovej banke. K samotnému návrhu má však banka pripomienky. „Pôvodný návrh bol totiž výrazne nad rámec európskej legislatívy, keďže mali byť zbierané aj zostatky na účtoch, čo by viedlo k neprimeranému zásahu do súkromia občanov. Tento bod bol nakoniec vyňatý, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Čo však nepovažujeme za šťastné riešenie, je snaha vytvoriť centrálny register a nevyužiť už funkčný systém, pomocou ktorého banky už dnes komunikujú napríklad s notármi či exekútormi,“ upozornil generálny riaditeľ banky Andrej Zaťko. 

Tvrdí, že systém, ktorý dnes banky používajú, by bol pre štát lacnejší, veľmi rýchlo implementovateľný a mal by aj viac funkcionalít. „Ak by sa štát púšťal do vlastného systému centrálneho registra, bolo by potrebné vybudovať ho od základov, čo považujeme za nehospodárne a zbytočné riešenie. Zvýšené náklady by boli nielen na strane štátu, ale aj bánk, ktoré by museli implementovať znovu ďalšie riešenie, ktoré v podstate robí to isté,“ dodal. 

Podľa hovorkyne ČSOB Anny Jamborovej je boj proti praniu špinavých peňazí pre banku prioritou. „Naše systémy sú nastavené mimoriadne prísne, o čom svedčí aj to, že banky nahlasujú zodpovedným orgánom ročne tisícky podozrení z takýchto nekalých činností. Banka má prepracované systémy na monitorovanie transakcií, riadi sa aj množstvom zoznamov, embargami a podobne. Rovnako tak banka operatívne spolupracuje v prípadoch, ak si kompetentný orgán, ktorému to zákon umožňuje, vypýta od banky na základe právne relevantného dôvodu konkrétne údaje o konkrétnej osobe,“ uviedla. 

Aktuálne sa návrh zákona o centrálnom registri účtov nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, viaceré parametre registra budú upravovať budúce všeobecne záväzné predpisy. Členské štáty mali podľa SBA do 10. septembra minulého roka zriadiť centralizované automatizované mechanizmy umožňujúce identifikáciu držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok. Ide teda o naplnenie záväzkov SR ako členskej krajiny EÚ. 

zdroj: TASR / úprava: redakcia