PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 11. decembra 2018 zobraziť celý profil

Medzi najčastejšie dôvody, prečo firmy neplatia faktúry, nepatrí len to, že im dlhujú vlastní zákazníci alebo že sa dostali do insolvencie. Niektoré firmy neplatia úmyselne – úhrady zámerne posúvajú a skúšajú, čo si voči obchodnému partnerovi môžu dovoliť.

Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2018“, ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI, má až každá tretia firma (33 percent) v Európe skúsenosť s úmyselným nesplácaním faktúr, ktoré vystavila. Slovenské firmy sa s takouto praxou stretávajú dokonca častejšie ako ostatné, zažilo ju už 37 percent z nich.

Slovenské firmy sa tak nachádzajú v prvej päťke európskych krajín, ktoré úmyselné neplatenie vnímajú najintenzívnejšie. Na prvom mieste je Dánsko, kde to riešilo až 48 percent firiem, na druhom Rumunsko so 46 percentami. Naopak, zámerné vyhýbanie platbe zažilo len 21 percent švajčiarskych firiem, čo je z jednotlivých krajín najmenej.

Dôvody, prečo firmy v niektorých krajinách zámerne vyčkávajú so splácaním svojich záväzkov, môžu byť rôzne

„V minulosti sa im možno tento postup osvedčil, na ich dlh sa zabudlo a oni to skúšajú znovu. Spoliehajú sa na to, že ak nezaplatia faktúru, nič sa im nestane. Dôvodom môžu byť aj obchodné vzťahy – ak sa narušili alebo má firma pocit, že nedostala presne taký produkt alebo službu, ako si želala, môže platbu odďaľovať a skúšať, či časom získa zľavu,“ vysvetľuje Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa zaoberá manažmentom pohľadávok.

Nakopenie problémových pohľadávok však môže firmám priniesť rad problémov, napríklad nebudú mať k dispozícii peniaze na svoj rozvoj, začnú prepúšťať zamestnancov alebo zvýšia ceny svojich produktov, dopĺňa Hetteš.

Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska. 

Vnímate úmyselné neplatenie ako jeden z dôvodov omeškania úhrad? (v %)

Dánsko 48 Nemecko 34
Rumunsko 46 Španielsko 33
Poľsko 40 Česko 32
Veľká Británia 38 Slovinsko 30
Slovensko 37 Chorvátsko 29
Grécko 34 Maďarsko 28
Bulharsko 34 Belgicko 28
Francúzsko 34 Švajčiarsko 21

Pozn.: Tabuľka obsahuje iba krajiny, ktoré boli zahrnuté do štúdie „European Payment Practices 2018“. Údaje zohľadňujú segment B2B. Zdroj: EOS KSI


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť.

Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2018 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com.