EkonomikaPriemyselPrieskumy a analýzy xa Publikované 21. mája 2021 zobraziť celý profil

Vrcholoví manažéri energetických spoločností očakávajú pozitívny vývoj v sektore energetiky. Firmy však pandémia ovplyvnila rôzne.

Kým štyria z desiatich predpokladajú, že sa už tento rok vrátia do predpandemického normálu, pre porovnateľne veľkú skupinu opýtaných sa obchodný model zmenil natrvalo.

Za najväčšie riziká považujú klimatické zmeny a environmentálne hrozby

Ešte v auguste 2020 to bolo hľadanie kvalifikovaných zamestnancov na trhu práce. V budúcnosti chce energetické odvetvie najviac investovať do automatizácie. Primárnym dôvodom investovania do nových technológií je pre 71 % zníženie nákladov. Tieto zistenia vyplynuli z globálneho prieskumu 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey.

Energetika musela počas pandémie zabezpečovať plynulé dodávky a nepretržite dbať na bezpečnosť zdravia zamestnancov. Stabilita a funkčnosť sektora ostávajú jedným z predpokladov pre udržateľnú obnovu po negatívnych dôsledkoch šírenia ochorenia COVID-19. 

Podľa globálneho prieskumu KPMG, v odvetví v súčasnosti panuje optimizmus. Všetci respondenti sú presvedčení o pozitívnom raste sektora v nasledujúcich troch rokoch. Vlani sa takto vyjadrilo iba 45 % riaditeľov firiem. O bezprostrednom raste svojho podnikania je presvedčených 93 %. 

Väčšina – 83 % – riaditeľov firiem v odvetví očakáva strednú až nízku transakčnú aktivitu. Ak dôjde k fúziám a akvizíciám, ich cieľom bude najmä rozšírenie trhového podielu alebo získanie inovatívnych technológií. Sedem z desiatich riaditeľov ako hlavný motív investovania do digitalizácie a nových technológií uviedlo zníženie nákladov. 

Článok pokračuje pod reklamou

Tlak na uhlíkovú neutralitu je aj v tomto odvetví čoraz výraznejší a aj energetika pociťuje väčšiu  potrebu inovácií a získania digitálnych zručností. Zotavovanie z pandémie by preto sektor mal využiť ako príležitosť definovať novú budúcnosť odvetvia,“ objasnil Miroslav Talian, Senior manažér a sektorový líder pre energetiku KPMG na Slovensku.

Koronakríza zasiahla aj obchodné modely v odvetví

Takmer polovica riaditeľov (43 %) uviedla, že ich obchodný model sa plyvom zmien v dôsledku pandémie už nevráti do pôvodného stavu. Návrat do normálu niekedy v tomto roku vidí 37 % respondentov. Menej optimistických je 20 %, ktorí predpokladajú že začnú fungovať v normálnom režime až v roku 2022. 

Šesť z desiatich firiem kladie dôraz na zavedenie spoločenského, environmentálneho a sociálneho riadenia spoločnosti – ESG – a zapracovanie jeho princípov do firemnej stratégie. V zbere dát, ktoré prebiehali od februára do marca 2021, až 43 % energetických spoločností označilo za najväčšie riziko pre svoje podnikanie práve environmentálne a klimatické hrozby. Pritom v minulom roku túto obavu priznalo iba 14 % firiem a najväčšou výzvou bolo v tom čase kvalifikované personálne obsadenie.

O prieskume

Prieskum 2021 KPMG CEO Outlook Pulse Survey bol realizovaný od 29. januára do 4. marca 2021 na vzorke 500 CEOs z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, UK a USA. Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj pohľad na ekonomiku a jej vývoj v nasledujúcich 3 rokoch. Skúma tiež očakávania riaditeľov firiem od post-pandemickej éry a tiež dynamiku ich reakcií na pandémickú situáciu.