PodnikaniePrávo a legislatívaZmeny v legislatíve xa Publikované 1. mája 2021 zobraziť celý profil

Reklamné stavby sa budú povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Obce budú môcť po novom iniciovať odstránenie nelegálnych reklamných stavieb, ktoré nie sú na ich pozemkoch, ale sú na území obce.

Vyplýva to z novely stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť v sobotu. Zvýšia sa aj pokuty za nedodržiavanie zákona.

Doteraz sa mohli reklamné stavby povoľovať aj na dobu neurčitú

Povolenie na dobu určitú podľa predkladateľov novely zabezpečí, že mestá a obce budú môcť periodicky prehodnocovať umiestňovanie reklamných stavieb na svojich územiach. „V prípade, že zdôvodnia, že ich množstvo je neúnosné, môžu na túto skutočnosť poukázať pri predlžovaní doby trvania reklamnej stavby,“ skonštatovali poslanci Národnej rady (NR) SR v dôvodovej správe k návrhu novej legislatívy.

Ak vlastník nepožiada o predĺženie trvania reklamnej stavby, alebo sa stavebný úrad rozhodne ju nepredĺžiť, bude ju musieť vlastník odstrániť do 30 dní. Ak tak neurobí, má zaplatiť pokutu 1350 eur. Sprísňujú sa aj pokuty za stavbu bez ohlásenia. Zo súčasných 150 až 450 eur sa zvyšujú na 450 až 1350 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Podľa doterajšej legislatívy mohli iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len vlastníci alebo prenajímatelia pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja. Po novom bude môcť iniciovať odstránenie aj obec, na ktorej území sa stavby nachádzajú.

V prípade nahlásenia nelegálnej reklamnej stavby, čiže postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez ohlásenia, získal stavebný úrad povinnosť do 30 dní vydať súhlas s odstránením stavby. Vlastník pozemku či obec tak môžu odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka stavby.

Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby na dobu neurčitú sa po novom obmedzujú najviac na tri roky.

Medzi chránené záujmy pri umiestňovaní reklamných stavieb sa pridala aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Po novom môžu orgány Policajného zboru, respektíve ministerstvo vnútra, posudzovať vplyv reklamnej stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

zdroj: TASR / úprava: redakcia