EkonomikaKoronavírus COVID-19ManažmentSlovensko xa Publikované 30. marca 2020 zobraziť celý profil

Sedem ekonomických opatrení, ktoré včera schválila vláda I. Matoviča, nie je dostatočných a neochráni Slovensko od masovej nezamestnanosti. Medzi opatreniami totiž chýba plošné opatrenie pre všetky firmy, postihnuté aktuálnou situáciou.

„Preplatenie 80 % miezd zamestnancov v povinne zavretých firmách je absolútne nedostatočné. Rovnakú pomoc potrebujú aj firmy, ktoré prišli o zákazky a čelia masovému prepúšťaniu. Vláda by mala dať možnosť uchádzať sa o rovnakú podporu plošne všetkým firmám, ktoré majú problémy. Pri hroziacej masovej nezamestnanosti totiž nie je žiadny rozdiel, či ľudia stratili prácu kvôli nariadeniu, alebo preto, že firma prišla o zákazky,“ argumentuje Wilfried Serles, rakúsky expert a managing partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Kurzarbeit pomáha nielen povinne zavretým firmám, ale všetkým, ktoré prišli o zákazky a hrozí v nich prepúšťanie

Riešením vo výnimočnej situácii, v akej sa dnes nachádza aj Slovensko, je tzv. plošná Kurzarbeit. Počas nej dostávajú zamestnanci svoj plat v takmer plnej výške.

„Vo firmách, ktoré stratili zákazky v dôsledku aktuálnej situácie, je Kurzarbeit jediným opatrením, ktoré dokáže zabrániť masovému prepúšťaniu. Tým, že štát prevezme na seba osobné náklady, umožní firmám prežiť. A v momente, keď sa situácia zlepší, budú firmy pripravené obnoviť výrobu a služby a pomôcť ekonomike. Kurzarbeit dokáže dočasne odbremeniť ekonomiku a  zachovať pracovné miesta. Kurzarbeit je férové sociálne opatrenie, ktoré dokáže zabezpečiť, aby sa koronavírus nezmenil zo zdravotnej na sociálnu epidémiu so stovkami až tisíckami nezamestnaných. Takýto vývoj by mohol byť pre štát smrteľný,“ argumentuje Wilfried Serles.

Kurzarbeit je nástroj, ktorý napríklad Nemecko využilo v rokoch 2012/13 a 2019 pri následkoch finančnej krízy a v prípade, keď odvetvie smerovalo do recesie. Skúsenosti s ním má aj Rakúsko, pričom obe krajiny tento model aktivovali aj v súčasnej situácii.

Ako funguje Kurzarbeit aktuálne v Rakúsku

V Rakúsku v súvislosti s koronavírusom zaviedli nasledujúce opatrenia:

 • počas 6 týždňov môžu firmy požiadať o rozšírený program Kurzarbeit;
 • dohoda s odbormi vo firme, resp. s jednotlivými zamestnancami, ak vo firme nepôsobí odborová organizácia (dohoda definuje trvanie, rozsah redukcie pracovného času) sa predkladá na podpis sektorovým odborom; tieto sú viazané podpísať dohodu do 48 hodín;
 • pred odsúhlasením dohody odbormi musí firma vyriešiť saldo plateného voľna a dovoleniek z predchádzajúcich rokov;
 • následne firma žiada o príspevok na Kurzarbeit;
 • aktuálne je štandardná doba Kurzarbeit 3 mesiace s možným predĺžením;
 • rozsah Kurzarbeit je možné rozšíriť až na 100 % platu zamestnanca;
 • počas celej doby trvania Kurzarbeit sa firmy zaväzujú pracovať aspoň v rozsahu 10 % (túto prácu platí výhradne firma ako alikvótnu časť platu);
 • miera náhrady príjmu:
  • 80% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat presahujúci 2 685 €;
  • 85% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat medzi 1 700 a 2 685 €;
  • 90% čistého príjmu ak mal zamestnanec pred režimom Kurzarbeit hrubý plat do 1 700 €;
 • firma sa zaväzuje udržať zamestnanosť všetkých nielen počas režimu Kurzarbeit, ale ešte mesiac po skončení tohto režimu.