ManažmentPodnikanie xa Publikované 8. februára 2017 zobraziť celý profil

Prednedávnom boli v SupplyChain Management Review zverejnené výsledky štúdie ROSMA zameranej na produktivitu a efetkívnosť nákupcov vo firmách v USA. Výsledky poukazujú na smutnú realitu podceňovania kvality nákupu vo firmách a aktuálnu „ne“schopnosť nákupcov prinášať svojej spoločnosti pridanú hodnotu.
Výsledky štúdie ukazujú že iba 15%-20% nákupcov a nákupných tímov je schopných priniesť svojej spoločnosti pridanú hodnotu a dokonca len zlomok z nich aj tzv. „high value“.

Ako povedal Mário Biňas zo spoločnosti BM GROUP SK: „Takýto výsledok nie je žiadnym prekvapením a dovolím si tvrdiť, že na našom trhu a v našom regióne je tento podiel ďaleko nižší.“

Pozícia nákupu je vo firmách často podceňovaná

Pričom práve nákup hrá kľúčovú rolu na výber obchodných partnerov, určuje kto budú Vaši dodávatelia a v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj to, ako bude vyzerať Váš výrobný proces v najbližšom roku.
Mário Biňas odporúča nastaviť si zrkadlo a odpovedať si na jednoduché otázky:

 1. „Výška Vašich investícií do nákupného oddelenia za posledných 5 rokov? (nemyslím mzdy)“
 2. „Aké majú postavenie nákupcovia vo Vašej spoločnosti? Sú to pozície, ktoré rozhodujú alebo len plnia požiadavky iných kolegov?“
 3. „Aké staré sú procesy nákupu vo Vašej spoločnosti?“
 4. „Akú pridanú hodnotu vo finančnom vyjadrení Vám prinesie nákupné oddelenie v pomere k ich nákladom? (pozor nemyslíme výšku zrealizovaných nákupov, ale pridanú hodnotu).
 5. „Aké nástroje v nákupe využívate? (prosím nástroje MS Office ani nepočítajte)“

„V poslednej dobe prichádza množstvo zmien v profesii nákupcu a technológia bude mať veľký dopad, rovnako nahradila množstvo funkcií v automotive. Schopnosti a zručnosti nákupcov sa zmenia v prospech uzatvárania dohôd pre inovácie a tvorbu hodnôt.“
David Noble, CEO of the Chartered Institute of Procurement & Supply

Štúdia „ROSMA Performance Check„, ktorá je dielom organizácie Institute For Supply Management, ďalej ukázala, že existuje malá skupina nákupcov, ktorí sú schopní priniesť vysokú hodnotu spoločnosti, no väčšina nákupcov nie je schopná priniesť spoločnosti žiadnu pridanú hodnotu.
Mário Biňas ďalej konštatuje, že výsledky štúdie jasne ukazujú potrebu zmeny postavenia a vnímania nákupu vo firmách. „Situácia na Slovensku nie je o nič lepšia, keďže nákup prakticky spadol do kategórie podporných činností, nemá reálnu rozhodovaciu moc a pozícia CPO sa pomaly vytratila z manažmentu firiem na Slovensku.“

Z pohľadu procesov je nákup vstupnou bránou do každej firmy a okrem nákupu tovarov a služieb, by mal hlavne riadiť kvalitu dodávateľov a tým aj kvalitu produktov, ktoré smerujú napr. do výrobného procesu firmy.

Z výsledkov štúdie boli definované TOP atribúty pre vysoko výkonné nákupné tímy:

 1. CPO je biznis partnerom akcionárov a CxO pozícií, má stabilné miesto v TOP manažmente spoločnosti .
 2. CxO vnímajú CPO ako osobu zodpovednú za výsledky, spokojnosť akcionárov a tímovú produktivitu (len podčiarkuje potrebu CPO v TOP manažmente spoločnosti).
 3. Nákup ma jasne definovanú a rešpektovanú metriku výkonnosti. CxO tejto metrike rozumejú a podporujú ju.
 4. Financie a Nákup spoločne, pravidelne a dôkladne vyhodnocujú výkonnosť nákupu.
 5. CxO sú si vedomí a podporujú motivačné faktory nákupu a ich hodnoty.
 6. CxO jasne rozumejú ako nákup tvorí a prináša pridanú hodnotu a finančnú hodnotu do výsledkov spoločnosti.
 7. Výkonné nákupné tímy vyprodukujú spoločnosti pridanú hodnotu vo finančnom vyjadrení najmenej 7 násobku ich nákladov.

„TOP nákupné tímy podporujú transparentnosť a správy (reporty) o ich výsledkoch v metrikách, ktoré sú všeobecne uznávané naprieč organizáciou ako skutočne merateľné.“
Thomas W. Derry, CEO of the Institute for Supply Management

Výsledky štúdie jasne ukazujú, že je najvyšší čas začať s nákupom pracovať, nastaviť si plány pre jeho modernizáciu a elektronizáciu.
Nehrá rolu či ste malá lokálna firma alebo veľký korporát, kvalitu Vášho nákupu by ste nemali brať na ľahkú váhu, nakoľko práve kvalita nákupu je tým, čo Vám môže poskytnúť konkurenčnú výhodu. Ale o tom nabudúce, dodáva Mário Biňas.

Zdroje:
SupplyChain Management Review
A.T.Kearney – ROSMA
Institute For Supply Management – ROSMA Performance Check