EkonomikaPodnikaniePrieskumy a analýzy xa Publikované 16. marca 2021 zobraziť celý profil

Podnikatelia v okrese Piešťany by sa radi viac zapájali do tvorby a implementovania mestských alebo regionálnych plánov rozvoja. Vyplýva to z februárového prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorý v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) uskutočnila na vzorke piatich desiatok podnikateľov okresu.

Informoval o tom výkonný riaditeľ PAS Peter Serina.

Podnikateľský prieskum v okrese Piešťany

Cieľom prieskumu, ktorý v rámci projektu INEKO finančne podporuje Center for International Private Enterprise (CIPE), bolo poskytnúť samospráve spätnú väzbu od podnikateľov a hľadať možnosti efektívnejšej spolupráce. Podľa výsledkov podnikatelia v horizonte piatich až desiatich rokov vidia najlepší potenciál v rozšírení rozvoja cestovného ruchu, na čo je potrebná lepšia spolupráca mesta Piešťany a podnikateľov z odvetvia.

Až 70 % opýtaných podnikateľov je názoru, že mesto Piešťany nevytvára príležitosti pre podnikateľov, aby sa zapájali do tvorby a implementovania mestských alebo regionálnych plánov rozvoja. Iba 8 % tvrdí, že mesto takéto príležitosti vytvára. Zvyšných 22 % podnikateľov sa nevedelo vyjadriť,“ uviedol Serina. Do procesu tvorby a implementovania regionálnych plánov by malo záujem zapojiť sa 64 % opýtaných.

Najlepší potenciál rozvoja v najbližšej dekáde vidia podnikatelia okrem cestovného ruchu v Piešťanoch aj v zdravotníctve a oblasti služieb wellness. Lepšiemu rozvoju cestovného ruchu podľa 46 % opýtaných bráni aj vybavenosť infraštruktúrou a podľa 42 % vyšší záujem samosprávy.

Článok pokračuje pod reklamou

Z prieskumu tiež vyplýva, že v okrese Piešťany je lepšia dostupnosť pracovnej sily s nižšou kvalifikáciou. Na zabránenie úbytku obyvateľov a starnutiu populácie, čo má negatívny vplyv na dostupnosť pracovnej sily, podnikatelia od samosprávy očakávajú v 64 % podporenie výstavby nájomných domov.

Hlavnými príčinami problémov, s ktorými sa podnikatelia stretávajú na miestnej úrovni, sú nezáujem občanov o dianie na miestnej úrovni, nedostatočná kontrola, nedostatky vo fungovaní obcí a nezáujem vlády o miestne problémy.

Za najzávažnejšie príčiny nedostatkov pri fungovaní obcí v okrese Piešťany podnikatelia považujú prílišnú byrokraciu na úrovni obcí a krajskej samosprávy, slabé či nedostatočné personálne kapacity a málo finančných prostriedkov.

Až 82 % opýtaných podnikateľov súhlasí s tým, aby samosprávy na Slovensku dostali viac peňazí aj kompetencií od vlády. Väčšina z nich je za posilnenie kompetencií obcí, 47 % je za posilnenie kompetencií vyšších územných celkov (VÚC) a 31 % za oslabenie, 4 % sú za posilnenie kompetencií vlády a 75 % za oslabenie,“ uviedol Serina.

Výskyt korupcie a klientelizmu považuje za vážny problém na úrovni obcí 55 % podnikateľov, na úrovni VÚC 65 %, na úrovni okresných úradov 63 % a na úrovni vlády 82 %. Až 90 % podnikateľov by podporilo, aby samosprávy získali väčší podiel z daní, ktoré štát vyberie na ich území, s cieľom motivovať ich k rozvoju svojho územia.

zdroj: TASR / úprava: redakcia