EkonomikaPodnikanieSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 12. marca 2019 zobraziť celý profil

Sociálna poisťovňa opakovane upozorňuje poistencov, že tzv. práca načierno sa nevypláca. Pracovať treba vždy na základe písomnej pracovnej zmluvy alebo dohody a tiež je vhodné si overiť, či zamestnávateľ zamestnanca zaregistroval do Sociálnej poisťovne a či zaňho odvádza poistné, resp. z akých vymeriavacích základov.

Práca „načierno“ má riziká

Ak totiž zamestnávateľ fyzickú osobu zamestnáva „načierno“, tzn. v Sociálnej poisťovni ju ani neprihlási ako zamestnanca a neplatí za ňu ani poistné na sociálne poistenie, znamená to, že táto osoba nie je poistená ani nemocensky, ani dôchodkovo a ani v nezamestnanosti.
Obdobie, keď takýto človek nie je sociálne poistený, sa neposudzuje ako doba poistenia na účely nároku na dávku so systému sociálneho poistenia. To znamená, že takémuto človeku nevznikne nárok na nemocenskú dávku, napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, nebude mať ani nárok na materské, či ošetrovné.

Taktiež sa mu obdobie, keď pracuje „načierno“, nezapočíta ani na účely nároku na dávku v nezamestnanosti alebo v budúcnosti na účely nároku na dôchodok. Tomu, kto nie je riadne zamestnaný, nevzniká ani nárok na úrazové dávky v prípade, ak by sa mu stal pracovný úraz, ani na dávky z garančného poistenia, ak by mu zamestnávateľ nevyplácal mzdu.

Sociálna poisťovňa preto najmä zamestnancom z nízkopríjmových profesií odporúča overiť si v pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, či si ich zamestnávateľ splnil registračné povinnosti, príp. z akých vymeriavacích základov za neho platí poistné.

Podobne sa neoplatí ani čiastočná práca „načierno“ – ak síce občan podpíše pracovnú zmluvu alebo dohodu zo zamestnávateľom, ale súhlasí, že „na papieri“ bude mať uvedenú nižšiu mzdu a „na ruku“ bude popri tom dostávať ďalšie peniaze. Aj keď zamestnávateľ zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne prihlási, ale odvádza za neho nižšie poistné, v budúcnosti to bude pre zamestnanca znamenať rovnako nižší dôchodok či ostatné dávky zo sociálneho poistenia.

zdroj: Socpoist