PodnikaniePodujatiaStrategický manažment xa Publikované 7. septembra 2018 zobraziť celý profil

Účastníci si počas tohto seminára osvoja metodiku Design Sprint, ktorú napríklad aj firma Google používa na vývoj nových produktov a služieb. Táto tímová metodika ponúka inovačné a tvorivé riešenia problémov. Zameriava sa na vytváranie produktov a služieb, ktoré zákazníci naozaj potrebujú. Prostredníctvom „learning by doing” sa účastníci naučia ako navrhovať, prototypovať, overovať produkty, funkcie a služby ako boli napr. Uber, Slack, Blue Bottle Coffee a iné.

Workshop sa uskutoční 11.-12. septembra 2018 v priestoroch ŠVEC a SPOL vo Vrábloch.

Počas workshopu budú účastníci vytvárať funkčný model fungovania firemného inovačného a podnikateľského centra a jeho biznis modelu, ktorý bude na konci seminára overený v kontakte s reálnym zákazníkom.
Niektoré dôvody pre vznik inovačného a podnikateľského centra:

  • Podpora inovatívnych nápadov a biznis modelov,
  • Priestor na uplatnenie študentov a talentovaných pracovníkov,
  • Priestor na rozvoj tovarov a služieb s vyššou pridanou hodnotou,
  • Poskytovanie špecializovanej expertízy a sieťovanie s partnermi.

Obedy a občerstvenie pre účastníkov sú zabezpečené. Počet miest je obmedzený.

Harmonogram workshopu:

11. september 2018

začiatok: 9:00, ukončenie: 16:00

12. september 2018

začiatok: 9:00, ukončenie: 16:00

Kontaktná osoba pre prihlásenie na workshop:

Peter Ballon

ŠVEC a SPOL, s.r.o.
tel.: +421 915 720 794

mail: pballon@svecaspol.sk

Informácie o organizátoroch podujatia

Spoločnosť ŠVEC a SPOL s.r.o. sa zameriava na poskytovanie služieb a priemyselnú výrobu hlavne v oblastiach opracovania kovov (nástroje, lisovanie, zostavy a linky, ultrazvukové čistenie, písacie stroje pre nevidiacich a ďalšie). Od svojho vzniku v roku 1993 pokračuje vo svojej orientácii na zákazníka, ktorému sa snaží poskytovať komplexné služby a technológie.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.svecaspol.sk.

Spoločnosť IPA Slovakia s.r.o. poskytuje flexibilné a komplexné riešenia pre dlhodobé zvyšovanie výkonnosti výrobných a servisných organizácií bez rozdielu odvetvia. Jej snahou je v plnom rozsahu uspokojiť potreby zákazníka a efektívnou prácou ponúkať výhodné ceny.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.ipaslovakia.sk.