EkonomikaSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. februára 2018 zobraziť celý profil

Pracovníci Sociálnej poisťovne vykonali v roku 2017 celkovo 83 995 kontrol dodržiavania liečebného režimu, každá štvrtá kontrola bola prebehla z dôvodu podozrenia z porušovania liečebného režimu.

Z 83 995 kontrol bolo 1 629 vykonaných na podnet zamestnávateľa, 305 na podnet ošetrujúceho lekára a 97,1 % vykonaných kontrol, teda 81 520 prípadov, bolo realizovaných na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne. Pri 20 631 prípadoch boli kontroly vykonané z dôvodu podozrenia z porušenia liečebného režimu. Z tohto množstva bolo 4 358 PN-iek ukončených a poistenci boli uznaní za práceschopných. V 143 prípadoch bola poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená pokuta.

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa môže vykonať na podnet:

  • posudkového lekára,
  • ošetrujúceho lekára,
  • zamestnávateľa; kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor,
  • inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne práceneschopný poistenec zdržuje.

zdroj: Sociálna poisťovňa