Finančná správa xa Publikované 5. júla 2018 zobraziť celý profil

Využívanie elektronických služieb finančnej správy bude jednoduchšie. Finančná správa nasadzuje redizajn portálu, automatickú autorizáciu a upravené notifikačné e-maily. Nasledovať budú zmeny aj priamo v osobnej zóne daňovníka. Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Nasadenie zmien si vyžiada dlhšiu odstávku portálu finančnej správy (PFS).

Finančná správa pripravila zjednodušenie elektronickej komunikácie pre fyzické osoby podnikateľov. Už dnes (streda 4. júl) večer začne postupne nasadzovať jednotlivé zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku.
„Chceme procesy fyzickým osobám podnikateľom uľahčiť. Ako som avizoval, najdôležitejšou zmenou je zjednotenie registrácie a autorizácie do jedného kroku. Uľahčíme tak procesy tým fyzickým osobám podnikateľom, ktorí konajú vo svojom mene. Nebudú musieť absolvovať krok autorizácie. Tú spravíme za nich,“ informoval prezident finančnej správy František Imrecze.

V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať.
Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maily pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe.

Nasadenie prvých zmien finančná správa naplánovala cielene na začiatok júla

Uplynul totiž termín na podanie odložených daňových priznaní a navyše 5. júl je sviatok. V takýchto dňoch je portál najmenej vyťažený. „Nové funkcionality nasadzujeme vždy v čase najmenšej vyťaženosti systému. Vzhľadom na to, že 2.júla uplynul termín na podanie odloženého daňového priznania, po tomto termíne môžeme zmeny nasadiť tak, aby nebolo dotknuté podávanie odložených daňových priznaní k dani z príjmov,“vysvetlil prezident finančnej správy František Imrecze.

Finančná správa v prvom kole nasadí aj redizajn portálu, neskôr aj osobnej zóny daňovníka (pozn. zóna po prihlásení sa na portál finančnej správy). Zmeny v tomto smere pripravuje finančná správa aj po konzultácii s externými partnermi, napríklad Slovenskou komorou daňových poradcov či Daňovým fórom Slovenska. V zjednodušovaní elektronickej komunikácie bude tak finančná správa pokračovať aj ďalej.

Takéto zásadné zmeny si však vyžadujú odstávku portálu finančnej správy. Prvá z nich je naplánovaná v čase od 4. júla 2018 od 18.00 hod. do 5. júla 2018 do 8.00 hod.

Finančná správa podniká viaceré kroky na to, aby uľahčila elektronickú komunikáciu fyzickým osobám podnikateľom

Okrem medializácie povinností či informovania prostredníctvom sociálnych sietí, zorganizovala finančná správa v mesiacoch máj – jún školenia k elektronickej komunikácii. Osem školení v troch mestách na Slovensku absolvovalo približne 300 daňových subjektov.

Na školeniach odborníci z finančnej správy daňovým subjektom ukázali, akým spôsobom majú pracovať s portálom, ako môžu podať dokument, ako sa majú zaregistrovať. Zároveň pripravila informačný leták o základných informáciách o elektronickej komunikácii, ktorý posiela v každej oficiálnej pošte odchádzajúcej z finančnej správy. Infoleták je dostupný aj na daňových úradoch, v elektronickej verzii aj na portáli finančnej správy.

Všetky spomenuté opatrenia majú za cieľ uľahčiť fyzickým osobám podnikateľom komunikáciu s finančnou správou a umožniť využívať všetky pozitíva, ktoré elektronická komunikácia prináša. Šetrí čas a energiu, daňovník svoje povinnosti vybaví jednoducho z pohodlia domova, nemusí navštevovať osobne daňové úrady a mnohé ďalšie.

zdroj: FS SR