EkonomikaPodnikaniePoľnohospodárstvoSlovenskoZaujímavosti xa Publikované 19. augusta 2019 zobraziť celý profil

Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov síce medziročne rastú, no slovenskí farmári v produktivite práce výrazne zaostávajú za ostatnou časťou Európy, konštatuje analýza spoločnosti Euler Hermes. Slovenský roľník vyprodukuje len približne tretinovú hrubú pridanú hodnotu v porovnaní so štandardom v rámci krajín EÚ.

Dôvodom podľa analytikov spoločnosti Euler Hermes je medzi inými aj vysoký podiel pestovania menej náročných obilnín a olejnín s nižšou pridanou hodnotou. Kým takmer tretinu vypestovaného obilia vyvážame, takmer polovicu bravčového mäsa a dve tretiny spotrebovaného ovocia a zeleniny musíme doviesť. Napríklad hektárové výnosy sklenníkov na paradajky v porovnaní s klasicou pšenicou môžu byť v niektorých prípadoch až päťstonásobne vyššie.

Nevyužitý potenciál

„Na Slovensku evidujeme značne nevyužitý potenciál v pestovaní ovocia a zeleniny a v rozvoji zanedbanej živočíšnej výroby,“ uviedol Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes. „Riešením by mohlo byť zameranie sa na spotrebiteľa, keďže pre zlú produkčnú štruktúru nášho poľnohospodárstva musíme až štyri pätiny produktov, ktoré by sme si inak vedeli vyprodukovať sami, dovážať. Sofistikovanejšia produkcia by zároveň pomohla k vyššej a stabilnejšej zamestnanosti v regiónoch, kedže do skleníkov, sadov a k dojniciam je potrebnej viac pracovnej sily ako k žatve lánov obilia.

60% celkových tržieb tvorí rastlinná výroba

Pri vývoji tržieb z predaja poľnohospodárskych výrobkov spoločnosť Euler Hermes vo svojej analýze zaznamenala pozitívny trend. Celkové tržby v roku 2018 dosiahli 1,82 miliardy eur, pričom prevládala rastlinná výroba, ktorá sa podieľala na celkových dosiahnutých tržbách takmer 60%. Z hľadiska vývoja za posledné štyri roky Martin Bak konštatuje, že „objem kontinuálne rastie; s výnimkou roku 2015, kedy prišlo k miernej stagnácii. Priemerný ročný rast tržieb bol na úrovni 4,3%. Dlhodobo však prevládal podiel rastlinnej výroby, ktorá zaznamenala v priemere 6,3% ročný nárast, pričom živočíšna výroba rástla v priemere len o 1,6% ročne.“

Tržby z predaja poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby v tis. €

Základné fakty slovenského poľnohospodárstva

  • Začiatkom 20. storočia zamestnávalo 60% obyvateľstva. V súčasnosti poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace odvetvia zamestnávajú približne len 3% ekonomicky činného obyvateľstva (do 100 tis. zamestnancov).
  • Za posledných 30 rokov dramaticky klesol počet chovaného hovädzieho dobytka o 30% a ošípaných až o 80%. Podľa údajov Štatistického úradu SR, chov ošípaných klesol z 1,15 milióna kusov v roku 2004, na 615 tisíc v roku 2017, teda takmer o polovicu.
  • Na každých 100 hektárov pôdy Slovensko zamestnáva iba 2,5 človeka, pričom priemer EÚ je až 5,5 človeka; v Maďarsku 9 a v Poľsku až 12 ľudí.
  • Ročné dotácie na slovenského farmára sú 85.000 €, priemer EÚ je 40.000 €.
  • Odvetvie poľnohospodárstva využíva dnes približne 19 350 km² poľnohospodárskej pôdy (39,5% povrchu krajiny).

Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok.

Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 6,050+ zamestnancami. Euler Hermes je členom skupiny Allianz, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA od agentúry Standard & Poor´s. Spoločnosť v roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,7 miliardy € a historicky najvyššie portfólio pohľadávok na úrovni 2 miliárd €.

Ďalšie informácie na: www.eulerhermes.sk, LinkedIn.