EkonomikaFinančná správaPodnikanieSlovensko xa Publikované 22. februára 2019 zobraziť celý profil

V prevádzkach Žilinského kraja od začiatku tohto roka colníci zabezpečili 138 fliaš alkoholu so starou kontrolnou známkou. Už viac ako rok ich nie je možné legálne predávať, skladovať ani prepravovať. 

Kontrolná známka

Možnosť dopredať zásoby spotrebiteľských balení liehu označených kontrolnou známkou vyhotovenou ešte podľa zákona č. 105/2004 Z. z. bola do konca roka 2017. Od tohto dátumu sa oficiálne môžu na trhu nachádzať len také balenia, na ktorých je nalepená „nová“ kontrolná známka.

Porovnanie kontrolných známok – názorná ukážka

V prevádzkach Žilinského kraja, ktoré ponúkajú zákazníkom alkoholické nápoje, colníci aj vyše roka po lehote objavujú fľaše so starou známkou. Od začiatku tohto roka zabezpečili v 15 rôznych obchodoch, reštauráciách, hoteloch aj penziónoch 138 balení takéhoto liehu. Niektoré boli priamo v predajni, iné sa nachádzali v skladových priestoroch.

Colníci u prevádzkovateľov zisťovali, prečo porušili predpisy

Niektorí tvrdili, že o tom, že fľaše liehu so starou kontrolnou známkou už predávať nemôžu, nevedeli. Ale boli tiež takí, ktorí ich ponúkali zákazníkom aj napriek tejto vedomosti.

zdroj / foto: FS SR