PodnikanieZaujímavosti xa Publikované 10. mája 2019 zobraziť celý profil

Nadväzne na predošlý článok k tejto téme pokračujeme dnes mixom univerzálnych i špeciálnych rád pre podnikateľa – študenta popri zamestnaní ako zvládnuť čo najlepšie napísanie záverečnej práce.

Diplomovky – univerzálne rady

Niektoré nemenné poučky, nadčasovo platné rady a univerzálne princípy i najúčinnejšie postupy, praktiky i opatrenia môžeme zaradiť k axiómam. Axiómy z kategórie univerzálne platných rád k písaniu záverečnej práce rešpektujú predovšetkým nasledovné všeobecné princípy k písaniu diplomovky:

1/ AXIÓMA PRVÁ: Záverečná práca má byť samostatnou prácou študenta.

2/ AXIÓMA DRUHÁ: Základné náležitosti záverečnej práce upravuje vždy interná smernica – má ju každá univerzita a vysoká škola.

3/ AXIÓMA TRETIA: Okrem školiteľa si nájdi konzultanta, odborníka z praxe – ktorý téme rozumie ešte viac ako školiteľ teórie Tvojej práce.

4/ AXIÓMA ŠTVRTÁ: Kým začneš písať prácu, prečítaj si knihu, brožúru alebo viac článkov o písaní záverečnej práce a najčastejších chybách (prešľapoch, omyloch, nesprávnostiach) v nej.

5/ AXIÓMA PIATA: Školiteľ (vedúci Tvojej) Tvojej záverečnej práce má vždy pravdu pri záverečnej práci. Ak si myslíš, že nie, tak aj tak platí predošlá veta. Aj tak sa pri písaní práce spoliehaj najmä na seba.

6/ AXIÓMA ŠIESTA: Komponuj, nie kopíruj. Tvoriť viac (šetri čas), troviť (míňať čas) menej. Pracuj usilovne sám – originálne, aktívne, iniciatívne a s veľkou časovou rezervou. Je to Tvoja práca, nie práca školiteľa. Riziko zhody, plagiátorstva, kompilácie ošetruje analytický softvér, ktorý neoklameš.

7/ AXIÓMA SIEDMA: Je lepšie raz na vlastné oči vidieť sám, ako iba trikrát o tom počuť od iných. Pozri v knižnici alebo na internete podobné záverečné práce na rovnakú alebo podobnú tému, uľahčí Ti to najmä prácne vyhľadávanie najvhodnejšej odbornej literatúry.

8/ AXIÓMA ôSMA: Nikdy sa nevzdávaj – aj keď sa Ti práca zdá akokoľvek ťažká. Znechutenie je samozrejmosťou. Panika, hystéria, odpor k písaniu diplomovky okúsi časom každý. Je to normálne a je to OK, lebo je to prejav zodpovednosti. Vtedy si spomeň, že právo používa výraz „každý musí niečo strpieť“. A že naši predkovia Ti ponúkajú automotivačný slogan „Chuť, chuť – pri mne buď!“😊.

9/ AXIÓMA DEVIATA: Výhovorky, odkladanie, prokrastinácia. Nevyhováraj sa na nič, lebo za písanie práce a k tomu aj nájdenie si času, môžeš len Ty sám. Nemôže za to ani Tvoja rodina, ani Tvoja škola, ani Tvoj spolužiak, ani Tvoja práca, ani iný akýkoľvek zreteľahodný titul, ktorý Ťa napadne ako super výhovorka.

10/ AXIÓMA DESIATA: To najlepšie v záverečnej práci máš ponúknuť v tretej – súhrnnej a syntetickej kapitole. Je to výkladná skriňa Tvojej záverečnej práce a túto pasáž zvyčajne každý múdry člen štátnicovej komisie pri obhajobe Tvojej práce prečíta expresne za pár minút, aby si urobil názor, aká osobná pridaná hodnota v Tebe drieme a či si majster diplomovkového pera alebo nie ako autor.

Diplomovky – špeciálne rady

Metodicky správne a logicko-logisticky efektívne je postupovať od všeobecného (univerzálneho) princípu k špeciálnemu princípu. Preto sme nadväzne na predošlý text pripravili v nasledovnom „desatoro“ podrobnejšie príkladové inšpirácie – k napísaniu diplomovky (napríklad z ekonomickej témy). Desatoro úspešnej diplomovky, podľa nášho názoru, znie aj takto:
1/ TÉMA NA MIERU:

 Pre pisateľa diplomovky je kľúčové dobre si vybrať tému práce a písať o tom, čo ho najviac baví a láka (emócie – túžba, nadšenie, chuť a radosť), ale aj to k čomu má najväčšie predpoklady a schopnosti (talent, hobby). Usilovať sa treba byť prvým pri ponuke školy (ak témy zadáva ona) alebo mať dávno vybranú a zvolenú vlastnú tému a požiadať o jej schválenie.

2/ JEDNODUCHÝ a ZROZUMITEĽNÝ NÁZOV:

V jednoduchosti spočíva krása. Názov práce by nemal presiahnuť zvyčajne päť slov. Akcent dať na jeho zrozumiteľnosť a jednoznačnosť. Nemúdre je do názvu diplomovej (záverečnej) práce písať slovo „analýza“, lebo tá má byť automaticky obsahom druhej – teda analytickej kapitoly záverečnej práce.

3/ ODBORNÉ ZDROJE – LITERATÚRA:

Diplomová práca je vyšší stupeň a teda náročnejšia ako študentská esej, seminárna práca, ročníková práca alebo bakalárska práca. Preto k jej zvládnutiu nestačí len presurfovať internet alebo navštíviť školskú (v zmysle fakultnú) knižnicu k výberu vhodnej odbornej literatúry a správnych zdrojov.

Je dôležité poradiť sa s konzultantom (školiteľom, vedúcim diplomovky) diplomovej práce a navštíviť vedeckú a univerzitnú knižnice. Literatúru je vhodné racionálne štrukturovať – t. j. systematicky rozdeliť na: knihy, printové časopisy (odborné časopisy, vedecké zborníky), elektronické zdroje (najmä špecializované odborné weby tesne a úzko k téme diplomovky) a ostatné (napr. zákony, programové vyhlásenie vlády k problematike diplomovky…).

(Pokračovanie nabudúce)