E-shopyKontrolyObchod a službyPodnikanieZaujímavosti xa Publikované 29. júna 2022 zobraziť celý profil

Vyplýva to z predbežného stanoviska Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – odboru ochrany spotrebiteľa. Do redakcie nám písali mnohí podnikatelia, či je možné spotrebiteľom obmedziť predaj tovaru. Všimli si to u jedného z obchodných reťazcov, ktorý podmienil predaj oleja na maximálne 3 litre.

V zákone o ochrane spotrebiteľa je uvedené: ,,Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným predpisom. Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby.

Odpovede kontrolného orgánu nemajú záväzný charakter

S otázkami sme sa obrátili na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a tí nám poskytli svoje stanoviská. Žiadali sme o odpoveď, aj právny dôvod, či je možné zo strany predávajúceho takto selektívne obmedziť predaj na minimálny, alebo maximálny odber, resp. objem.

Článok pokračuje pod reklamou

SOI v závere stanoviska uvádza: ,,Súčasne dávame na vedomie, že odpovede a stanoviská SOI nemajú záväzný charakter.“ Vzniká preto otázka, že ak SOI – kontrolný orgán, ktorý vysiela inšpektorov, aby prešetrili rôzne prípady nevie dať záväzné stanovisko na konkrétne položenú otázku, ako potom postupujú pri kontrole, keď nejaký záver prijatý musí byť? SOI tak pravdepodobne necháva prijímať stanoviská jednotlivým inšpektorom pri kontrole, čo môže priniesť situácie, že pri totožnom prípade sú prijaté iné opatrenia.

Viazanie predaja je porušením zákona

MH SR zasa vo svojom stanovisku upozorňuje: ,,Je bežnou praxou, že predávajúci poskytujú určité výrobky za zvýhodnenú cenu pri kúpe od niekoľkých kusov, či určitého objemu/gramáže (napríklad akcie 3 za cenu 2). S ohľadom na vyššie uvedený zákaz viazania predaja bude na posúdenie toho, či v konkrétnom prípade dochádza k porušeniu dôležité, či má predávajúci výrobok, ktorý poskytuje, pripravený na predaj aj samostatne.“ a ďalej dodáva: ,,ak spotrebiteľ nemá možnosť zakúpiť si výrobok samostatne a predávajúci ponúka tento výrobok len od určitého množstva, môže byť takéto konanie predávajúceho vyhodnotené ako viazanie predaja, a teda porušenie Zákona o ochrane spotrebiteľa.“

Predávajúci si môže určiť, že pri nákupe predá len 3 rožky

Na otázku, či predávajúci môže obmedziť predaj tovaru na určitú maximálnu hranicu, MH SR uvádza: ,,Opatrenie, na ktorého zákonnosť sa pýtate, a ktoré spočíva v určení maximálneho počtu/gramáže/objemu výrobku, nenapĺňa podľa nášho názoru samo o sebe znaky diskriminácie.

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

MH SR zároveň dopĺňa: ,,Na tomto mieste si však dovoľujeme uviesť, že ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj iných právnych predpisov, nemožno vykladať izolovane, ale naopak, je potrebné vykladať ich vo vzájomných súvislostiach. Aplikujúc toto pravidlo a zohľadňujúc pritom účel ustanovenia § 4 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj účel samotného Zákona o ochrane spotrebiteľa, by sa podľa nás určenie maximálneho počtu/gramáže/objemu výrobku, ktorý si spotrebiteľ môže kúpiť, nemalo bez ďalšieho považovať za odmietnutie predaja výrobku spotrebiteľovi.

Zastávame názor, že s ohľadom na vyššie uvedené, najmä v prípade akcií či obmedzení predaja pri aktuálne nedostatkovom tovare alebo v podobných situáciách, kde je cieľom obmedzenia počtu/množstva výrobkov, ktoré si môže spotrebiteľ kúpiť, zabezpečiť dostupnosť týchto výrobkov pre čo najširší okruh spotrebiteľov, by podľa nás takéto opatrenie nemalo byť vnímané ako porušenie zákona“.

Zdroj: MH SR 31/05/2022, SOI č. 1336/62/2022, č. 1462/62/2022

Ako ďalej?

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky parametre? Máte správne vo vašej predajni nastavené, reklamačné podmienky, informačné povinnosti a iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri kontrole SOI, Finančnej správy, inšpektorátu práce a pod. a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás inšpektori skontrolujú.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty vo vašej predajni, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri predaji treba zamerať. Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky.