PodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 17. januára 2019 zobraziť celý profil

Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Zverejnila animované video, ktoré prevedie fyzické osoby podnikateľov procesom registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. Súčasťou videa je aj vzor všeobecného podania.

Finančná správa pripravila animované video k elektronickej komunikácii

Počet povinne elektronicky komunikujúcich daňovníkov neustále rastie a finančná správa chce aj takouto netradičnou formou spropagovať elektronickú komunikáciu a pomôcť jej klientom. (Video nájdete pod článkom)

Taxana, chatbot finančnej správy, vo videu vysvetľuje ako elektronicky komunikovať s finančnou správou. Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, tak môžu prehľadnou formou zistiť všetky potrebné informácie. Taxana pútavou formou prevedie daňovníkov registráciou a autorizáciou. Vysvetlí tiež postup pri podávaní dokumentov.

„Ide o ďalší komunikačný nástroj, ktorého cieľom je pripraviť fyzické osoby podnikateľov na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Našim cieľom je priblížiť elektronickú komunikáciu klientom aj takouto zaujímavou, netradičnou formou. Vďaka videu im ukážeme, že zaregistrovať sa na elektronickú komunikáciu a podať finančnej správe akýkoľvek dokument vôbec nie je zložité,“ vysvetlila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Animované video je súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane, ktorú finančná správa pripravila v súvislosti s rozširovaním elektronickej komunikácie od 1.júla 2018

Doteraz zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták, ktorý poslala nezaregistrovaným daňovým subjektom, spravila redizajn portálu, zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre fyzické osoby podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Zároveň rozdistribuovala informácie o elektronickej komunikácii v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR aj na klientske centrá a okresné úrady, informácie sú dostupné aj na pracoviskách finančnej správy.

„V intenzívnej komunikačnej kampani budeme pokračovať aj ďalej. Subjekty, ktoré sa ešte nezaregistrovali na elektronickú komunikáciu, budeme postupne prostredníctvom daňových úradov a call centra oslovovať aj telefonicky. Robíme všetko preto, aby sme našim klientom pomohli a zároveň sa vyhli v čo najväčšej miere registrujúcim sa na poslednú chvíľu – v posledných marcových dňoch,“ doplnila prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Fyzické osoby podnikatelia, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, by už viac nemali odkladať registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Na papierové podanie už nebude možné prihliadať a blížia sa dôležité termíny. Už v januári 2019 ide o termín pre podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, v marci pre podanie daňového priznania k dani z príjmu.

Video k článku:

zdroj: FS SR