Finančný manažmentPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 21. septembra 2020 zobraziť celý profil

Pred časom sme si všimli nový produkt, ktorý sa javí ako šikovná pomoc pre účtovníkov a účtovné firmy. Ide o súbor formulárov, ktoré sú výborným doplnením pre všetky účtovné softvéry. Na jednom mieste, prehľadne spracované a navyše sa môžete spoľahnúť na 100% online dostupnosť.

O čo presne ide, ale aj ako sa dajú tieto nástroje využiť, sme sa popýtali Mgr. Renáty Bederkovej, ktorá stojí za celým vývojom tohto užitočného nástroja nielen pre účtovníkov.

Mgr. Renáta Bederková

Renáta. Vy sama ste daňovou poradkyňou a účtovníčkou v jednej osobe a máte aj účtovnú firmu. Čo vás viedlo k tomu, aby ste vyvíjali nový produkt?

Viedla ma k tomu stále viac a viac zložitejšia situácia v daňovej sfére. Viem presne moment, kedy vznikol tento nápad. Sedela som na školení o dani z príjmov právnických osôb a prednášajúca prednášala jednu zmenu za druhou.

A keďže všetci v našej brandži vedia, že rok 2015 bol veľmi plodný na veľké a zásadné zmeny, hlavou mi išlo, ako toto všetko zapracovať a správne vyplniť Daňové priznania a účtovné závierky, ako vedieť skontrolovať vlastných zamestnancov, či uvedenú zmenu správne pochopili a zapracovali, aby som všetko po nich nemusela prepočítať.

Ďalšou myšlienkou bolo, akú formu podkladov použiť, nakoľko každý zamestnanec, účtovník vníma podklady podľa seba a dá im vlastnú štruktúru. Narážam na to, že sa stávalo to, že klientovi, ktorému sme účtovali viac firiem, išlo na odsúhlasenie niekoľko druhov Inventarizácie. A preto presnosť, jednotnosť a úhľadnosť bola nevyhnutná!

Popíšte našim čitateľom, v čom všetkom epercento pomôže?

Epercento je praktickou pomôckou pre firmy a účtovníkov. Nenahrádza účtovný softvér. Iba ho dopĺňa. Zahŕňa v sebe tri hlavné MODULY, a to Inventarizáciu, Personalistiku a mzdy a Účtovníctvo. Pod názvom Inventarizácia sa skrýva, napríklad vyhotovenie dokladov k Inventarizácii pri spracovaní účtovnej závierky. Ďalšími zaujímavými formulármi v module Účtovníctvo  sú  formuláre na Výpočet úrokov z úverov a pôžičiek, kde systém výšku úroku, ktorý je potrebné zaúčtovať, jednoduchým povelom vypočíta za Vás.

Samostatný modul tvorí aj Personalistika a Mzdy, kde je možné vytvoriť Dohodu o zrážkach zo mzdy, Podklad na zdanenie pri používaní automobilu na súkromné účely, Súhlas so zasielaním výplatnej pásky e-mailom a mnohé ďalšie. Už čoskoro bude možné vytvoriť Evidenciu dochádzky zo zadaných údajov. Veľkou výhodou je možnosť importov z účtovných softvérov, kedy údaje už nie je potrebné druhýkrát tipovať do systému.

Ak by sme mali zhrnúť výhody, ako by ste ich v skratke popísali?

  1. Všetko na jednom mieste.
  2. Online, kedykoľvek a kdekoľvek na svete sa nachádzate.
  3. Jednotný a prehľadný vzhľad.
  4. Chybovosť blížiaca sa k 0, nakoľko výpočet robí systém.
  5. Neustále dopĺňanie nových formulárov.
  6. Formuláre tvorené odborníkmi, daňovými poradcami, audítormi a odborníkmi z oblasti miezd.

Je tento systém vhodný len pre účtovné firmy?

Vzhľadom k tomu, že v systéme sa nachádza aj Personalistika a Mzdy, ktorú nie vždy spracováva účtovník, prípadne účtovná firma, je systém vhodný aj pre samotné firmy. V systéme si vedia zaevidovať všetky údaje o zamestnancovi a ďalej vytvárať dokumenty potrebné do kartotéky zamestnancov. Dokument ako už bola vyššie spomínaná Dohoda o zrážkach zo mzdy v prípade stravných lístkov. Ďalej, napríklad, vytvoriť  a podpísať dokument o zasielaní výplatnej pásky elektronicky.

Už tento mesiac doplníme aj možnosť ukladania naskenovaných dokumentov, ako napríklad, Pracovanej zmluvy a akýchkoľvek ďalších zmlúv a dokumentov, ktoré zamestnávateľ so zamestnancom podpísali. Personalistka už nebude musieť prácne vyhľadávať zmluvy a dokumenty v šanónoch, ale bude si vedieť hneď pozrieť to, čo potrebuje.

Cieľom aj u mňa vo firme bolo, aby sme používali epercento súbežne s účtovným softvérom, aby sa eliminovali ďalšie tabuľky uložené na počítačoch, prípadne aj na serveri, aby sme preniesli pomocné tabuľky do organizovanej, štruktúrovanej a bezchybnej podoby.

Import z účtovného softvéru  pri príprave Inventarizácie nám šetrí ½ času pri jej príprave ako predtým, kedy sa veľakrát stávalo, že hľadáte desať centov a už asi pol hodinu ich neviete nájsť. Myslím, že s týmto dohľadávaním sa stretol asi každý účtovník.

Epercento je tu na to, aby šetrilo účtovníkom a firmám drahocenný čas, odstránilo chybovosť a dalo jednotný vzhľad dokumentom, lebo aj jednotný vzhľad nie je zanedbateľný. Stretávam sa s tým, že na daňovej kontrole kontrolóri pochvália pekne spracované a pripravené podklady. Samotnej kontrole sa lepšie pracuje s prehľadnými a dobre pripravenými podkladmi. Viem to z vlastnej skúsenosti, a nebolo to iba raz.

Prečo ste sa rozhodli pre cloud?

Svet sa mení a všetko postupne prechádza na cloudové riešenie. Veď aj aktuálna situácia s novým vírusom COVID 19 nám ukázala, že firmy museli zmeniť nastavenie a prispôsobiť pracovné prostredie na prácu z domu.

V našom prípade nie je potrebný VPN tunel, prípadne iné dodatočné náklady na pripojenie. Viete sa pripojiť kdekoľvek na svete sa budete nachádzať dokonca aj z mobilu a pozrieť si, čo potrebujete vedieť.

Na cloudové riešenie prechádzajú už aj niektorí poskytovatelia účtovných softvérov. Aj my máme zahraničných klientov, prípadne tuzemských, ktorí majú účtovný softvér na cloude a účtujeme na cloude.

Cloudové riešenie vám prináša výhody typu, že nemusíte zálohovať, nakoľko toto za vás spraví poskytovateľ cloudu. U nás zálohujeme každý pohyb, aby nedošlo ku strate údajov klienta. Bezpečnosť je pre nás nesmierne dôležitá a je riešená najmodernejšími technológiami, ako napríklad SSL certifikátmi a všetky dáta sú počas prenosu šifrované.

Najčastejšie účtovníkov hnevá, keď musia veľa vecí zadávať do systému opakovane. Sú možnosti importu? Aké?

Áno to veľmi dobre poznám, a preto v epercente vstupné údaje zadávate iba raz. Napríklad, na začiatku zadáte údaje o firme a následne sa vám automaticky dopĺňajú do formulárov. Rovnako je pripravená aj Kartotéka Personalistike. Údaje o zamestnancovi zadáte raz a potrebné údaje vám systém dopĺňa do všetkých formulárov. Uvediem vám príklad. Do Podkladu k odovzdaniu výplatnej pásky sa automaticky natiahnu všetci zamestnanci uvedení v kartotéke v zadanom období.

Pri všetkom, čo je importovateľné sa snažíme import dát umožniť.

Dnes je možnosť importu z účtovných softvérov POHODA  a OMEGA. Importujeme do formulárov:

– Inventarizácia majetku a záväzkov – importujeme Obraty účtov z účtovného softvéru POHODA. (pripravujeme importy z účtovných softvérov MRP, PROLUC a FIBU)

– Pripočítateľná položka z neuhradených záväzkov – záväzky po splatnosti – importujeme  Knihu záväzkov z účtovných softvérov POHODA a OMEGA

– Tvorba opravných položiek – pohľadávky po splatnosti – importujeme Knihu pohľadávok z účtovných softvér POHODA a OMEGA

– Pri kartotéke zamestnancov pripravujeme import z POHODY a OLYMPU. Ten bude nápomocný  pre mzdárky.

Epercento ponúka aj formuláre ako Časové rozlíšenie, Poskytnuté/Prijaté úvery, Pôžičky a iné, pri ktorých vstupy nie je možné importovať, nakoľko sa jedná o veľmi špecifické údaje.

Môžu si firmy odskúšať systém aj bezplatne? Kde konkrétne?

Áno. Firmy si môžu systém odskúšať zadarmo počas 30 dní na webovej stránke www.epercento.sk v plne funkčnej verzii. Teda, nejedná sa o demo verziu a v prípade záujmu o zakúpenie balíka im už vyplnené údaje zostanú.