DaneDaňové priznanieEkonomikaSlovenskoÚčtovníctvo xa Publikované 6. februára 2018 zobraziť celý profil

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa v roku 2017 rozhodlo viac ako 800 tisíc daňovníkov. Vyplýva to z výsledkov spracovania asignácie dane za rok 2017. Celkovo daňovníci darovali o 2 milióny eur viac ako rok predtým.

Možnosť poukázať 2%* z podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely využili daňovníci aj v roku 2017

Tisícky neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií má už na svojich účtoch takmer 64 miliónov eur. Vyplýva to z 801 718 vyhlásení, ktoré za uplynulý rok spracovala finančná správa. Ide o peniaze, ktoré sa prijímateľom z neziskového sektora rozhodli poukázať občania – zamestnanci v podaných vyhláseniach za rok 2016, alebo daňovníci v daňových priznaniach podaných k dani z príjmov za rok 2016. Dokopy ide až o 2 milióny vyššiu sumu ako za rok 2016.
Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov každoročne rastú práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 % z dane z príjmov darovať. V roku 2016 využilo právo použiť určitú časť zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely 740 199 daňovníkov, v roku 2017 ich bolo o 61 519 viac.

Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje finančná správa vždy do konca januára

Počas januára zároveň zasiela finančná správa neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.

Rok

Počet prijímateľov

Počet FO,

ktoré poukázali podiel zaplatenej dane

Počet PO,

ktoré poukázali podiel zaplatenej dane

Suma poukázaná

FO

Suma poukázaná

PO

Celková suma podielov zaplatenej dane v roku

2015

12 586

628 502

51 377

24 404

32 537

56 941

2016

13 397

686 157

54 042

27 175

34 456

61 631

2017

14 076

743 269

58 449

30 173

33 256

63 429

v tis. €

Na portáli finančnej správy je zverejnený prehľad prijímateľov podielu zaplatenej dane  za jednotlivé roky, vrátane vyhodnotenia aj za rok 2017.
* Firmy môžu venovať 1% alebo 2% zo zaplatených daní (2% v prípade, ak 0,5 % zaplatenej dane darovali určeným daňovníkom v súlade so zákonom o dani z príjmov). Občania, ktorí podávajú vyhlásenie a daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie typu A alebo typu B môžu darovať 2% alebo 3% (3% v prípade, ak za predchádzajúci rok odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce). 

zdroj: Finančná správa