EkonomikaFinančná správaSlovensko xa Publikované 9. júla 2018 zobraziť celý profil

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch približne 35 miliónov eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. Finančná správa pokračuje v spracovávaní daňových priznaní, ktoré obsahujú aj vyhlásenia na poukázanie 2% dane  a tiež samostatných vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Spracovávanie v niektorých prípadoch komplikujú nesprávne či nečitateľne vyplnené tlačivá.

Finančná správa už spracovala 342 000 vyhlásení fyzických a právnických osôb

Vďaka tomu už zaslala na účty občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám 34 631 806,7 eur. Suma sa ešte bude ďalej zvyšovať. Finančná správa totiž pokračuje v spracovávaní doručených dokumentov.

Tento rok je prvýkrát dostupné štruktúrované tlačivo na darovanie 2% zo zaplatených daní. Jeho vzor určila finančná správa. Aj napriek jednotnému štruktúrovanému tlačivu sa však objavujú pri spracovávaní zdržania.

Spracovanie spomaľuje najmä fakt, že v mnohých prípadoch sú tlačivá vyplnené nečitateľne, čo znemožňuje automatické skenovanie a pracovník finančnej správy musí údaje zaznamenať do systému manuálne. Vzhľadom na to, že je v záujme finančnej správy korektne spracovať všetky dokumenty týkajúce sa darovania 2% zo zaplatenej dane, pri spracovávaní dbá na zvýšenú kontrolu spracovávaných dokumentov.

Zároveň pre budúci rok finančná správa odporúča, aby napríklad tvorcovia softvérov používali šablóny tlačív vo formáte PDF/FDF, ktoré sú zdarma dostupné na stránke finančnej správy a daňové subjekty pri vypisovaní tlačív používali vo všetkých poliach tlačiva iba veľké písmená tak, ako je to uvedené v poučení priamo na tlačive a vypisovali tlačivo čitateľne. Prípadne využili elektronické tlačivá priamo na portáli finančnej správy, ktoré za nich opravia základné chyby.
Finančná správa spracováva aj odložené daňové priznania, ktoré podali občania a firmy v predĺženom termíne. Aj z týchto bude priebežne poukazovať ďalšie peniaze podielu zaplatenej dane pre neziskové organizácie.

Pre cca 20 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2018, ešte neuplynula doba na darovanie 2% a stále si môžu vybrať z tisícok neziskoviek. Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke Notárskej komory SR.

zdroj FS SR