EkonomikaKoronavírus COVID-19Obchod a službyPodnikanieSlovensko xa Publikované 2. novembra 2020 zobraziť celý profil

Dnes sme sa z vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR dozvedeli, že prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok a služieb majú povinnosť kontrolovať vstupujúcich zákazníkov pod hrozbou sankcie, ktorá môže byť až vo výške 20.000 EUR.

Vyhláška, zákon, prax

Sme si vedomí svojich povinností v zmysle vyhlášky ÚVZ SR, nesúhlasíme však s pokutovaním (§ 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.) ťažko skúšaných maloobchodníkov za týchto okolností. Prevádzkovatelia totiž môžu kontrolovať certifikát, nemajú si však možnosť overiť jeho pravosť alebo to, že sa ním identifikuje osoba, ktorá je uvedená na certifikáte. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/20201015#paragraf-57.odsek-41.pismeno-a

Nie sme polícia alebo armáda, ktorá má kompetenciu si žiadať preukazy totožnosti a nemáme kapacity na to, aby sme kontrolovali každého vstupujúceho. Nehovoriac o množstve výnimiek, ktoré vyhláška umožňuje.

Máme za to, že v prvom rade platí zákaz vychádzania pre osoby bez negatívneho testu alebo výnimky. Spoliehame sa na osobnú zodpovednosť každého človeka a nemáme dôvod pochybovať o tom, že sa vonku pohybujú iba osoby spĺňajúce podmienky a do prevádzok vstupujú len tí, ktorí naozaj môžu. Nemôžeme suplovať kontrolné mechanizmy štátu.

Naši členovia ISKM už od marca znášajú mimoriadne zvýšené náklady, aby spĺňali často meniace sa pravidlá a povinnosti, ktoré nám štát ukladá. Tieto náklady nie sú žiadnym spôsobom refundované, napriek tomu ich znášame kvôli nám všetkých – našim zamestnancov aj zákazníkov. A to aj napriek niekoľko mesačnému výpadku tržieb. Nemôžeme si dovoliť platiť ďalších zamestnancov, ktorí budú kontrolovať vstupy do našich prevádzok.

Veríme, že štát dokáže zabezpečiť kontrolu ľudí a to, či dodržiavajú zákaz vychádzania. Nechceme byť policajtmi a nechceme sa na všetkých pozerať ako na ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá. A už vôbec nechceme byť sankcionovaní za dôveru, ktorú vkladáme do rúk našich zákazníkov.