PodnikanieZaujímavosti
Publikované 13. apríla 2021 zobraziť celý profil

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Je preto nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy.

Zodpovednosť za údržbu porastov nesie v prvom rade vlastník alebo nájomca pozemku, na ktorom sa porasty nachádzajú, upozornila Západoslovenská distribučná (ZSD). 

Zodpovednosť nesie vlastník pozemku

V prípade, ak sa na pozemku nachádzajú dreviny alebo iné porasty, ktoré sa môžu nebezpečne priblížiť k elektrickému vedeniu, je nevyhnutné vykonať ich orez. V zmysle právnych predpisov je za ošetrovanie a údržbu stromov a iných porastov na svojom pozemku zodpovedný jeho vlastník, správca alebo nájomca,“ uviedla hovorkyňa ZSD Michaela Dobošová. ZSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a v prípade, že tak neurobí vlastník alebo nájomca pozemku, vykoná aj ich údržbu.

Ošetrovanie a údržba musí byť zrealizovaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a zároveň tak, aby stromy a porasty neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo elektrických vedení.

Článok pokračuje pod reklamou

Pravidlá a veľkosť ochranného pásma

Aj keď vedenie nízkeho napätia nemá stanovené ochranné pásmo, odporúča sa, aby bol výrub alebo orez drevín uskutočnený tak, aby bol najbližší konár stromu alebo iný porast vzdialený najmenej dva metre (m) od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia. Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v  prípade vedení vysokého napätia stanovená na 10 metrov a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov. Porasty pod vedeniami zároveň nesmú presahovať výšku tri metre. 

Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná,“ uviedla Dobošová.  

Ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, je podľa hovorkyne z hľadiska ochrany prírody možné vykonávať orez živých konárov listnatých drevín vo vegetačnom období, čiže od 1. apríla do 30. septembra. V prípade nebezpečných situácií, keď môže prísť k ohrozeniu života, zdravia alebo môže prísť ku značnej škode na majetku, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo vykonať orez, prípadne výrub porastu okamžite po zistení takejto situácie.  

zdroj: TASR / úprava: redakcia

Prihlásiť sa na odber

Prosím počkajte...

Ďakujeme za prihlásenie!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *