EkonomikaManažmentPodnikaniePrieskumy a analýzyÚčtovníctvo xa Publikované 18. decembra 2019 zobraziť celý profil

Povestná nemecká disciplína v prípade úhrad faktúr po termíne ich splatnosti zlyháva. Porazili ju mnohé východoeurópske krajiny, ktoré väčšinou končili horšie než západoeurópske. Aj slovenskí zákazníci platia po uplynutí stanovenej lehoty v kratšom čase než nemeckí. Podľa reprezentatívnej štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS je to u nás 19 dní, v Nemecku až 22.

Disciplinovanejší sú pritom nemeckí zákazníci v segmente B2C (koncoví) – na úhrady po termíne sa čaká 20 dní. V prípade B2B (firemní zákazníci) to bolo 23 dní. Lepšie než Nemecko skončili aj také krajiny ako Veľká Británia, Francúzsko, ale aj Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko či Česká republika. Čo sa týka Slovenska, faktúry sa uhrádzajú v priemere 19 dní po termíne splatnosti, B2C zákazníci 16 dní, B2B 19 dní.

Úhrady faktúr po termíne splatnosti

Zdroj: EOS KSI

Trend je pritom taký, že východoeurópske krajiny sú v posledných rokoch o pár dní pozadu, čo sa týka platieb po stanovenej lehote. Napríklad v roku 2019 sa na západe uhrádzalo v priemere po 19 dňoch, na východe to bolo 22 dní.

Zdroj: EOS KSI

„Doba úhrad faktúr, ktorá uplynie po termíne splatnosti, hovorí veľa o tom, do akej miery sú disciplinovaní zákazníci v danej krajine. Nikto nechce dlho čakať na dôležité platby v obave, že sa ich ani nedočká,“ poznamenal Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.

Ak daný subjekt musí neadekvátne dlho čakať, kým dostane zaplatené od svojich obchodných partnerov, resp. pokiaľ vôbec nedôjde k úhradám, odborník odporúča zamyslieť sa nad využívaním externých služieb zabezpečujúcich inkaso a manažment pohľadávok.


O prieskume „European Payment Practices“:

Prieskum skupiny EOS s názvom „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.

Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3 400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur  s počtom zamestnancov 180.

Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

O spoločnosti EOS Group:

Spoločnosť EOS Group je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jej hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre svojich približne 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete, a to prostredníctvom viac ako 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska.

V rámci medzinárodnej siete partnerských spoločností EOS Group ponúka svojim zákazníkom služby vo viac než 180 krajinách na všetkých kontinentoch. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.

Viac informácií nájdete na: www.eos-solutions.com