Finančná správaÚčtovné doklady xa Publikované 19. novembra 2021 zobraziť celý profil

Finančná správa ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov (napr. rozhodnutí) za spotrebné dane k 12. decembru tohto roka. Po novom bude od tohto dátumu doručovať EUD len do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) a doručovanie na Portál finančnej správy (PFS) bude ukončené.

Zákon o e-Governmente umožňuje finančnej správe duálne doručovanie EÚD v oblasti správy spotrebných daní (aj prostredníctvom svojho špecializovaného PFS) len do konca tohto roka. Finančná správa sa ho rozhodla ukončiť už k 12. decembru tohto roka, čím bude umožnený plynulý dobeh doručení na PFS a všetky osoby, ktoré disponujú touto schránkou si budú môcť prevziať EÚD bez problémov do konca tohto roka.

Od 1. januára 2022 si budú môcť daňové subjekty prevziať EÚD výlučne v elektronickej schránke na ÚPVS (Slovensko.sk), nakoľko začne naplno fungovať obojsmerná elektronická komunikácia a finančná správa bude takýmto spôsobom doručovať subjektom EÚD už za všetky druhy daní.

Výnimku bude tvoriť doručovanie rozhodnutí zahraničným osobám. Ak tieto osoby nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS a budú ju mať zriadenú na PFS, potom im orgány finančnej správy budú doručovať do elektronickej osobnej schránky na PFS.

Prístup osôb k elektronickým službám v rámci osobnej internetovej zóny na PFS zostane aj po ukončení duálneho doručovania na PFS nezmenený. Daňové subjekty budú mať prístup k elektronickej podateľni, k výpisu zo svojho osobného účtu, alebo bude prístupný napr. spis v elektronickej podobe.

Zdroj: Finančná správa