KontrolyPodnikanie xa Publikované 10. mája 2021 zobraziť celý profil

Kontroly u zamestnávateľov zamerané napríklad na dodržiavania práva zamestnancov na prácu z domu sa ukázali ako účinný nástroj v prevencii šírenia nákazy novým koronavírusom na pracoviskách.

Uviedol to Národný inšpektorát práce (NIP).

Národný inšpektorát práce a kontroly v teréne

Umožnenie práce z domu pri profesiách, kde sa to dá, ale aj dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kontrolovali naprieč Slovenskom desiatky inšpektorov v čase od 8. februára do 31. marca. Inšpektori vykonali celkovo 1041 výkonov inšpekcie práce v 347 firmách, pričom zistili 108 nedostatkov, z toho 39 závažných.

Za jednotlivé porušenia bolo zamestnávateľským subjektom navrhnutých spolu 15 pokút v celkovej výške 10 150 eur,“ vyčíslil hovorca inšpektorátu Ladislav Kerekes.

Najčastejšie porušenia Zákonníka práce sa týkali evidencie pracovného času či neuvedenia náležitostí pracovnej zmluvy, ako sú dĺžka výpovednej doby, výmery dovolenky či výplatné termíny. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci inšpektori najčastejšie natrafili na nedostatky pri povinnostiach zamestnávateľa zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach, ktoré vykonávajú zamestnanci.

Článok pokračuje pod reklamou

Previerky odhalili tiež porušenia povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,“ dodal Kerekes.

Čo sa týka umožnenia zamestnancom pracovať z domu, inšpektori natrafili na prípady, kedy firmy neumožnili home office napríklad pracovníkom v oblasti personalistiky, miezd, účtovníctva, fakturácie a iných obchodných činností.

Pri uvedených činnostiach nevedel zamestnávateľ zabezpečiť, aby mali zamestnanci k dispozícii všetky potrebné dokumenty alebo potrebný počítačový program a zamestnávateľ ich nemohol doručiť zamestnancovi do jeho domácnosti,“ podotkol Kerekes.

Inšpektori sa tiež stretli s viacerými podnetmi zamestnancov, ktorí sa mylne domnievali, že by mali pracovať z domu, a to aj napriek tomu, že im to dohodnutý druh práce neumožňoval.

Výsledky inšpekcie práce poukazujú na to, že zamestnávatelia reagovali na vzniknutú pandemickú situáciu promptne a nariadili zamestnancom vykonávať prácu z domácnosti za predpokladu, že im to dohodnutý druh práce umožňuje,“ zhrnul Kerekes s tým, že niektoré firmy dokonca plánujú využívať inštitút práce z domu aj po skončení pandémie.

zdroj: TASR / úprava: redakcia